Unges fortællinger om resiliens i Nanortalik

Forfattere

  • Peter Berliner
  • Taitsiannguaq Tróndheim

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100089

Resumé

I artiklen praesenteres og diskuteres resultaterne af en kvalitativ,
semistruktureret interview undersøgelse af 10 unges
fortaellinger om sociale relationer, vaerdier og trivsel, men med
et saerligt fokus på resiliens ved at spørge ind til, hvordan informanterne selv og/eller personer, som de kender, har mødt
modgang i livet. Alderen på de interviewede er mellem 14 og18
år med et gennemsnit på 16,2 år.
Resultaterne er, at de unge ser social støtte i form af samvaer og
dialog som ressourcegivende. Alle informanterne snakker om
samvaer som nøglen til deres glaede. Naesten alle informanterne
naevner dialog som en god problemløsningsmåde. Dialog og
samvaer er derved redskaber til at fremme resiliens. Man kan
endog argumentere for, at de er resiliens. De er endvidere social
resiliens, fordi de omfatter flere end én person – ofte
mange – og kun kan skabes af flere sammen.


Død, alkoholisme, vold, tab og kedsomhed bliver naevnt som de
former for modgang i livet, som de unge har mødt. De unge
foreslår en raekke aktive løsninger, der både kan forebygge
modgang i livet og som kan hjaelpe til at komme sig over modgang.
Disse løsninger omfatter fire kategorier: (1) godt
foraeldreskab, der skaber trygge rammer for børnene, idet det
åbner for dialog, tillid til at tale med hinanden og gensidig
respekt, (2) generelle vaerdier og holdninger, der laegger vaegt
på isaer kaerlighed, omsorg, tryghed, respekt, accept af hinanden,
glaede og tillid til både andre og sig selv, (3) flere
muligheder for faelles aktiviteter i lokalsamfundet i form af
sport, arbejdspladser.

Downloads

Publiceret

2017-11-22

Citation/Eksport

Berliner, P., & Tróndheim, T. (2017). Unges fortællinger om resiliens i Nanortalik. Psyke & Logos, 38(1), 193–216. https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100089