Social resiliens i Nanortalik

Forfattere

  • Peter Berliner
  • Taitsiannguaq Tróndheim

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100088

Resumé

Denne artikel handler om social resiliens blandt unge i Nanortalik.
Dette undersøges dels gennem en spørgeskemaundersøgelse
og dels gennem interviews. Denne artikel fokuserer på
spørgeskemaundersøgelsen. Formålet med undersøgelsen er at
pege på områder i de unges liv, som med fordel kan styrkes for
at øge trivsel og fælles styrke til at forebygge, møde og komme
sig over modgang i livet. Det sidste er det, vi her kalder social
resiliens. Seks klasser deltog i spørgeskema undersøgelsen (8.
- 10. klasse samt Majoriaq). Det blev til 68 udfyldte spørgeskemaer.
Samlet set viser resultaterne, at omkring 20 % af de unge
aldrig eller sjældent er tilfredse med sig selv og ligeledes omkring
20 % føler sig aldrig eller sjældent glade. Cirka 20 %
svarer, at de aldrig eller sjaeldent føler sig rolige. Vi så endvidere,
at kun lidt over halvdelen af de unge har nogle som de
ofte eller altid kan betro sig til samt at de kan have svaert ved
at slappe af sammen med andre. De unge mener selv at respekt
for hinanden, tryghed og er de vigtigste vaerdier for dem – sammen
med kaerlighed til børn og samarbejde. De mener også, at
der generelt er tillid, tryghed og respekt i lokalsamfundet, men
isaer respekt og tryghed ligger lidt lavere i lokalsamfundet end
i de unges egne værdier. Undersøgelsen peger på, at der generelt
er en høj grad af trivsel og social resiliens blandt unge,
men at det er vigtigt at styrke dette, således at det omfatter alle
unge og ikke blot 4 ud af 5. Denne styrkelse kan tage afsaet i det
høje niveau for tillid, respekt og sikkerhed/tryghed, som lokalsamfundet
ifølge de unge allerede rummer i høj grad. Man kan
fokusere på at være endnu mere respektfuld og tillidsfulde og
derved skabe endnu flere områder med tryghed for alle.

Downloads

Publiceret

2017-11-22

Citation/Eksport

Berliner, P., & Tróndheim, T. (2017). Social resiliens i Nanortalik. Psyke & Logos, 38(1), 165–192. https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100088