Familieklasser i Nuuk - at skabe rum for fredelige løsninger midt i skolen

Forfattere

  • Peter Berliner
  • Mette Sonniks
  • Rikke Rossen
  • Lærke Jensen
  • Rita Thomsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100087

Resumé

I denne artikel vil vi beskrive foraeldres fortællinger om deres og
deres barns deltagelse i familieklassen i Kangillinnguit Atuarfiat i
Nuussuaq i Nuuk. Vores formål her er at forstå, hvordan forældrene
oplever deltagelse i familieklassen. Igennem kvalitative interviews
fortæller forældrene om dette. Deres fortællinger viser, at de
var glade for at deltage i familieklassen – og at det, de værdsatte,
og som de fandt hjælpsomt i at støtte deres barn i skolen og i
hjemmet, var: social støtte og gensidig anerkendelse i form af (1)
Genkendelighed, dvs. at kunne se ligheder imellem familierne; (2)
Ikke at føle sig alene, idet man føler sig forstået som foraeldre; (3)
Fællesskabsfølelse gennem åbenhed om udfordringer og løsninger
og gennem at opmuntre, rose, støtte og bakke hinanden op samt
ved at kunne have det sjovt sammen; (4) Erfaringsdeling, der
giver inspiration til sammen at finde løsninger samt gennem at
give og lytte til hinandens råd og ideer); (5) Spejling ved at kunne
se sig selv med andres øjne helt konkret); (6) Refleksivitet ved at
tale om og vise forskellige løsninger og forståelser forældrene og
forældre og børn imellem); (8) Snakke sammen (tale med hinanden,
tiltro og accept, åbenhed); (9) Lytning (nærhed); (10) At rose
og at blive rost (vaere anerkendende i hverdagen og have tiltro til
barnet); (11) Accept; (12) Åbenhed; (13) Ro; (14) Selvtillid. Den
fælles læring handler om at finde gode løsninger sammen igennem
aktiviteter, der udføres sammen i klassen og derefter reflekteres
over – ligeledes – i en fælles proces.

Downloads

Publiceret

2017-11-22

Citation/Eksport

Berliner, P., Sonniks, M., Rossen, R., Jensen, L., & Thomsen, R. (2017). Familieklasser i Nuuk - at skabe rum for fredelige løsninger midt i skolen. Psyke & Logos, 38(1), 102–125. https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100087