Hvordan bagsiden bliver fremlagt - Systematisk review over de sidste 40 års forskning i Østgrønland

Forfattere

  • Mia Glendøs

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100081

Resumé

Dette review indeholder en samling af 43 empiriske psykologisk-,
sundheds- og samfundsrelaterede studier omkring børn
og unge i Østgrønland, publiceret i perioden 1976-2016. Studierne
er indsamlet via en systematisk søgning i forskellige databaser,
tidsskrifter og publiceringslister samt en gråzonesøgning
via blandt andet lokale netvaerk i Østgrønland. Reviewet
inkluderer studier fra nationale forskningsprojekter, hvor østgrønlandske
forhold er inddraget og brugt til sammenligning
med vestlige forhold samt mere isoleret østgrønlandsk forskning.
Reviewet viser, hvordan den nationale forskning overvejende
fokuserer på problematiserende forhold via kvantitative
beskrivende forskningsmetoder, mens den lokale forskning
fortrinsvis indbefatter kvalitative studier, der dels indeholder
forslag til, hvad man kan gøre lokalt for at komme problemerne
til livs, og dels inddrager et syn på styrker og ressourcer i Østgrønland.
Det vurderes i artiklen, at hvis forskningen har til
hensigt at bane vejen for forebyggende sociale indsatser, bør
forskerne inkludere en vurdering omkring, hvorvidt selve forskningspraksissen diskursivt er med til at skabe problemorienterende
identifikation af østgrønlandske forhold og mennesker.

Downloads

Publiceret

2017-11-22

Citation/Eksport

Glendøs, M. (2017). Hvordan bagsiden bliver fremlagt - Systematisk review over de sidste 40 års forskning i Østgrønland. Psyke & Logos, 38(1), 126–144. https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100081