Personlige livsbarrierer blandt unge i Nuuk

Forfattere

  • Sheila Jones
  • Mette Buhl Callesen
  • Michael Mulbjerg Pedersen
  • Anja Strunz
  • Mads Uffe Pedersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100079

Resumé

I forskning knyttes psykisk trivsel typisk til internaliserende
problemer såsom angst, depression og ensomhed, hvorimod
eksternaliserende problemer såsom manglende selvkontrol,
impulsivitet og konfliktsøgende adfaerd ofte overses. Fælles for
dem er dog, at disse problemer begraenser individets samfundsmæssige tilknytning og muligheder og kan derved betragtes
som personlige livsbarrierer. Centralt i denne artikel er koblingen
mellem sådanne livsbarrierer, stressfyldte/traumatiske
oplevelser og brug af alkohol og cannabis blandt grønlandske
unge i alderen 15-17 år. Resultaterne baseres på en anonym
skolebaseret survey (UngMap) fra 2014, der inkluderede 101
tiendeklasseselever fra fire kommunale skoler i Nuuk. Resultaterne
viste, at 8,91 % af de unge havde brugt cannabis inden
for den sidste måned, mens 10,89 % havde haft et regelmaessigt
brug af alkohol. Disse fund diskuteres i forhold til eksternaliserende
og internaliserende adfaerd, stressfyldte/traumatiske
oplevelser samt begreberne anhedoni og anomi. Det konkluderes,
at anhedoni er saerligt karakteristisk for unge i Nuuk, og i
saerlig grad kan knyttes til selvmordsforsøg. Kraenkende og
traumatiske oplevelser kan ikke forklare den staerke anhedoni.
Brug af cannabis er derimod overvejende relateret til eksternaliserende
adfaerdsproblemer og til stressfyldte/traumatiske
oplevelser.

Downloads

Publiceret

2017-11-22

Citation/Eksport

Jones, S., Callesen, M. B., Pedersen, M. M., Strunz, A., & Pedersen, M. U. (2017). Personlige livsbarrierer blandt unge i Nuuk. Psyke & Logos, 38(1), 72–89. https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100079