Årg. 54 Nr. 3 (2022): Offentlige styringslaboratorier - mellem afbureaukratisering og meningsfuld styring

					Se Årg. 54 Nr. 3 (2022): Offentlige styringslaboratorier - mellem afbureaukratisering og meningsfuld styring
Publiceret: 2022-09-08

Hele nummeret

Videnskabelig kronik

Artikler

English Abstracts