Frikommuner: Idéen der hverken vil dø eller slå an

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v54i3.133906

Nøgleord:

decentralisering, frikommuner, kommunalt selvstyre, regelforenkling, samspillet mellem stat og kommuner

Resumé

Frikommuneidéen opstod i 1980’erne, og den har ikke forladt os. Regering efter regering har lanceret sin version af en verden, hvor kommunerne opnår mere selvstyre. Dette essay anlægger en kritisk vinkel på de dansk-nordiske erfaringer med frikommuneforsøgene og konkluderer ikke uden beklagelse, at kommunerne egentlig godt kan finde ud af styre egne anliggender. Men de får fortsat ikke lov. Lidt bittert kan man således konstatere to ting: Det er populært at regelforenkle, men umuligt at gøre det i praksis, og den generaliserede tillid til andre, som bar et af forsøgene, holder ikke i mødet med hverdagens nationale politik.

Referencer

Askim, Jostein, Ulf Hjelmar og Lene Holm Pedersen (2018). Turning innovation into evidence-based policies: Lessons learned from free commune experiments. Scandinavian Political Studies 41 (4): 288-308.

Blom-Hansen, Jens, Marius Ibsen, Thorkil Juul og Poul Erik Mouritzen (2012). Fra sogn til velfærdsproducent. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Christensen, Jørgen Grønnegård (1991). Den usynlige stat. København: Gyldendal.

Christensen, Jørgen Grønnegård (2018). Bureaucrats as evidence brokers. Journal of Public Administration Research and Theory 28 (1): 160-163.

Christensen, Jørgen Grønnegård, J.A. Jensen, Peter Bjerre Mortensen og H.H. Pedersen (2020). Når embedsmænd lovgiver. København. DJØF Forlag.

Christensen, Johan og Ronen Mandelkern (2021). The technocratic tendencies of economists in government bureaucracy. Governance, DOI: 10.1111/gove.12578 (Early view).

Christiansen, Peter Munk og Michael B. Klitgaard (2008). Den utænkelige reform. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Dixit, Avinash K. (1998). The making of economic policy. Cambridge: The MIT Press.

Ejersbo, Niels, Kurt Houlberg og Lene Holm Pedersen (2019). Selvpåført bureaukrati i kommunerne – formålstjenlig forvaltning eller et nødvendigt onde. Politica 51 (3): 328-344.

Hjelmar, Ulf, Mikkel Giver Kjer og Niels Bjørn Grund Pedersen (2020). Redskaber til øget lokalt selvstyre i den offentlige sektor. En systematisk kortlægning af eksisterende viden fra Skandinavien. København: VIVE.

Hjelmar, Ulf og Niels Ejersbo (2019). Frikommuneforsøg 2016-2020. Status over forsøg. København: VIVE.

Jakobsen, Mads L.F. og Peter Bjerre Mortensen (2012). Regelstaten. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Jørgensen, Torben Beck (1981). Når staten skal spare. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Olesen, Niels Wium (2017). Poul Schlüters tid 1982-1993. København: Gads Forlag.

Parkhurst, Justin (2017). The politics of evidence. London: Routledge.

Rambøll BDO (2014). Midtvejsrapport: Evaluering af Frikommuneordningen. Aarhus: Rambøll.

Statsministeriet (2022). Mette Frederiksens nytårstale 1. januar 2022.

Wood, Matthew (2019). Hyper-active governance: How governments manage the politics of expertise. Cambridge University Press.

Downloads

Publiceret

2022-09-02 — Opdateret d. 2022-09-02

Versioner

Citation/Eksport

Christensen, J. G. (2022). Frikommuner: Idéen der hverken vil dø eller slå an. Politica, 54(3), 223–233. https://doi.org/10.7146/politica.v54i3.133906