Redaktionsgruppe

Redaktionen

 • Mathilde Cecchini, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
 • Lise Degn, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Christoffer Green-Pedersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • André Ken Jacobsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
 • Lasse Laustsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Vibeke Lehmann Nielsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Tore Vincents Olsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Niels Opstrup, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
 • Rasmus Brun Pedersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Arjen van Dalen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Redaktionskomité

 • Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 • Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 • Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet
 • Lotte Jensen, CBS
 • Helene Kyed, DIIS
 • Christian Albrect Larsen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
 • Helle Ørsted Nielsen, Institut for Miljøvidenskab og Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Morten Ougaard, Department of Business and Politics, CBS
 • Ole Helby Petersen, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC 
 • Søren Winter, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd