Forankring af styringslaboratorier i offentlige bureaukratier

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v54i3.133916

Nøgleord:

styringslaboratorier, bureaukrati, offentlig styring, forankring, innovation

Resumé

Offentlige styringslaboratorier anvendes i stigende grad til at udvikle ny og mere meningsfuld styring i den offentlige sektor, men grundet deres svage organisatoriske forankring fører de sjældent til mere end lokal og episodisk idéudvikling. Denne artikel undersøger, hvordan styringslaboratorier forankres i offentlige bureaukratier. Teoretisk udvikles en forståelse af offentlige styringslaboratoriers særlige karakter, værdiskabelse og iboende forankringsparadoks. Igennem et eksplorativt casestudie af tre kommunale styringslaboratorier udledes fire væsensforskellige forankringsformer: plan-, proces-, platforms- og personforankring. Samlet kan de fire forankringsformer anvendes som analytisk optik i studiet af relationen mellem det offentlige bureaukrati og de eksperimenterende og innovative laboratorier. Ligeledes kan offentlige ledere anvende dem som opmærksomhedspunkter i design og facilitering med henblik på at fremme forankring af styringslaboratoriet i den offentlige organisation.

Referencer

Agger, Annika, Anne Tortzen og Charlotte Rosenberg (2018). Hvilken værdi skaber vi med samskabelse – og hvordan kan den måles og dokumenteres? Professionshøjskolen Absalon.

Akama, Yoko og Alison Prendiville (2016). Embodying, enacting and entangling design: A phenomenological view to co-designing services. Swedish Design Research Journal 8 (1): 29-40.

Ansell, Christopher og Alison Gash (2018). Collaborative Platforms as a Governance Strategy. Journal of Public Administration Research and Theory 28 (1): 16-32.

Astrup, Peter Wiborg og Henrik W. Bendix (2014). (Styrings-)laboratorier, pp. 349-376 i Klaus Majgaard (red.), Sprækker for fornyelse: Nye perspektiver på offentlig styring og ledelse. København: DJØF Forlag.

Bason, Christian (red.) (2014). Design for policy. Farnham: Routledge.

Bason, Christian (2018). The rise of labs: prospects and pitfalls, kapitel 6 i Leading Public Sector Innovation: Co-creating for a Better Society, 2. udg. Policy Press.

Bason, Christian og Robert D. Austin (2021). Design in the public sector: Toward a human centred model of public governance. Public Management Review. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1919186

Bason, Christian og Andrea Schneider (2014). Public design in global perspective: Empirical trends, pp. 23-40 i Christian Bason (red.), Design for policy. Farnham: Routledge.

Bentzen, Tina Øllgaard (2021). Samskabt styring: Potentialer og udfordringer. Politica 53 (3): 261-279.

Blomkamp, Emma (2018). The promise of co-design for public policy. Australian Journal of Public Administration 77 (4): 729-743.

DJØF (2020). Mere til fælles – tid og tillid i 2020’erne. Digital publikation.

Fuller, Matt og Anna Lochard (2016). Public policy labs in European Union member states. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Gioia, Dennis A., Kevin G. Corley og Aimee L. Hamilton (2013). Seeking qualitative rigor in inductive research: Notes on the Gioia Methodology. Organizational Research Methods 16 (1): 15-31.

Kristensen, Catharina Juul (2008). Organisatorisk forankring af velfærdsinnovation – en analyse med inddragelse af to cases fra aktiveringsområdet. Tidsskrift for Arbejdsliv 10 (3): 73-87.

Krogh, Andreas Hagedorn (2022). Facilitating collaboration in publicly mandated governance networks. Public Management Review 24 (4): 631-653.

Manzini, Ezio og Eduardo Staszowski (red.) (2013). Public and collaborative: Exploring the intersection of design, social innovation and public policy. DESIS Network.

McGann, Michael, Tamas Wells og Emma Blomkamp (2021). Innovation labs and co-production in public problem solving. Public Management Review 23 (2): 297-316.

McGann, Michael, Emma Blomkamp og Jenny M. Lewis (2018). The rise of public sector innovation labs: experiments in design thinking for policy. Policy Sciences 51: 249-267.

Melander, Preben (red.) (2014). Laboratorier til bæredygtig samfunds- og lederskabelse: Når lederkompetencer samskabes af mennesker. København: DJØF Forlag.

MindLab (2015). Læring fra tre styringslaboratorier: Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor. København: MindLab.

Mintzberg, Henry (1979). The structuring of organizations: A synthesis of the research. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Mulgan, Geoff (2014). The radical’s dilemma: An overview of the practice and prospects of social and public labs. NESTA. Digital publikation: https://media.nesta.org.uk/documents/social_and_public_labs_-_and_the_radicals_dilemma.pdf

Olejniczak, Karol, Sylwia Borkowska-Waszak, Anna Domaradzka-Widła og Yaerin Park (2020). Policy labs: The next frontier of policy design and evaluation? Policy & Politics 48 (1): 89-110.

Osborne, David og Ted Gaebler (1992). Reinventing government. New York: Addison-Wesley.

Puttick, Ruth (2014). Innovation teams and labs: A practice guide. London: NESTA.

Schein, Edgar H. (2016). Organizational culture and leadership, 5. udg. San Francisco: John Wiley & Sons.

Schuurman, Dimitri og Piret Tõnurist (2017). Innovation in the public sector: Exploring the characteristics and potential of living labs and innovation labs. Technology Innovation Management Review 7 (1): 7-14.

Tõnurist, Piret, Rainer Kattel og Veiko Lember (2017). Innovation labs in the public sector: What they are and what they do. Public Management Review 19 (10): 1455-1479.

Torfing, Jacob og Andreas Hagedorn Krogh (2013). Samarbejdsdrevet innovation i bandeindsatsen. København: DJØF Forlag.

Torfing, Jacob, Andreas Hagedorn Krogh og Anders Ejrnæs (2020). Measuring and assessing the effects of collaborative innovation in crime prevention. Policy & Politics 48 (3): 397-423.

van Buuren, Arwin, Jenny M. Lewis, B. Guy Peters og William Voorberg (2020). Improving public policy and administration: Exploring the potential of design. Policy & Politics 48 (1): 3-19.

Westley, Frances, Sean Goebey og Kirsten Robinson (2012). Change Lab/Design Lab for Social Innovation. Waterloo Institute of Social Innovation and Resilience.

Ziegler, Michael og Mona Striib (2018). KL og Forhandlingsfællesskabet: Sådan får vi mere tid til kerneopgaven. Altinget, 24. september.

Downloads

Publiceret

2022-09-02

Citation/Eksport

Krogh, A. H. (2022). Forankring af styringslaboratorier i offentlige bureaukratier. Politica, 54(3), 302–321. https://doi.org/10.7146/politica.v54i3.133916