COVID-19 som kriseinduceret styringslaboratorium

Forfattere

  • Jacob Torfing
  • Tina Øllgaard Bentzen
  • Didde Cramer Jensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v54i3.133921

Nøgleord:

kriseinduceret læring, COVID-19-pandemien, velfærdsinnovation, styringsinnovation, den offentlige sektor

Resumé

På en tragisk baggrund viser dette studie, at COVID-19-pandemien har været katalysator for innovationer i både velfærdsløsninger og den danske offentlige sektors maskinrum. På baggrund af såvel kvantitative som kvalitative data beskriver artiklen dels de nye velfærdsløsningers karakter og oplevede effekt i forhold til udsatte borgere, dels en række forudgående organisatoriske innovationer i forhold til tillidsbaseret ledelse og tværgående samarbejde. På denne baggrund genereres og diskuteres en hypotese om en mulig sammenhæng mellem kriseinduceret organisatorisk innovation og velfærdsinnovation.

Referencer

Albury, David (2005). Fostering innovation in public services. Public Money and Management 25 (1): 51-56.

Albury, David (2011). Creating the conditions for radical public service innovation. Australian Journal of Public Administration 70 (3): 227-235.

Andersen, Simon Calmar og Mads Leth Jakobsen (2018). Political pressure, conformity pressure, and performance information as drivers of public sector innovation adoption. International Public Management Journal 21 (2): 213-242.

Ansell, Christopher og Jacob Torfing (2014). Public innovation through collaboration and design. New York: Routledge.

Ansell, Christopher og Jacob Torfing (2021). Co-creation: The new kid on the block in public governance. Policy & Politics 49 (2): 211-230.

Ansell, Christopher, Eva Sørensen og Jacob Torfing (2020). The COVID-19 pandemic as a game changer for public administration and leadership? The need for robust governance responses to turbulent problems. Public Management Review 23 (7): 949-960.

Bala, Laksha, Cees van der Vleuten, Adrian Freeman, Dario Torre, Sylvia Heeneman og Amir H. Sam (2020). COVID‐19 and programmatic assessment. The Clinical Teacher 17 (4): 420-422.

Bason, Christian (2018). Leading public sector innovation: Co-creating for a better society. Bristol: Policy Press.

Bentzen, Tina Øllgaard (2019). The translational diamond: Robust translation of magic concept in public organizations. International Journal of Public Leadership 15 (2): 94-112.

Bentzen, Tina Øllgaard (2020a) Continuous co-creation: How ongoing involvement impacts outcomes of co-creation. Public Management Review 24 (1): 34-54.

Bentzen, Tina Øllgaard (2020b). Samskabt styring – nye veje til afbureukratisering. København: Samfundslitteratur.

Birkmann, Joern, Philip Buckle, Jill Jäger, Mark Pelling, Neysa Jacqueline Setiadi, Matthias Garschagen, Nishara Fernando og Juergen Kropp (2010). Extreme events and disasters. Natural Hazards 55 (3): 637-655.

Boin, Arjen, Allan McConnell og Paul’t Hart (2021). Governing the pandemic. New York: Springer Nature.

Boin, Arjen, Poul ’t Hart og Allan McConnell (2009). Crisis exploitation. Journal of European Public Policy 16 (1): 81-106.

Bommert, Ben (2010). Collaborative innovation in the public sector. International Public Management Network 11 (1): 15-33.

Bysted, Rune og Jesper Rosenberg Hansen (2015). Comparing public and private sector employees’ innovative behaviour: Understanding the role of job and organizational characteristics, job types, and subsectors. Public Management Review 17 (5): 698-717.

Cairney, Paul (2018). Three habits of successful policy entrepreneurs. Policy & Politics 46 (2): 199-215.

Deverell, Edward (2009). Crises as learning triggers: Exploring a conceptual framework of crisis-induced learning. Journal of Contingencies and Crisis Management 17 (3): 179-188.

Ejersbo, Niels (2017). Kampen mod bøvlet i det offentlige. Kommunen, 21. juni.

Elliott, Dominic (2009). The failure of organizational learning from crisis–a matter of life and death? Journal of Contingencies and Crisis Management 17 (3): 157-168.

Hall, Peter A. (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain. Comparative Politics 25 (3): 275-296.

Hartley, Jean (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. Public Money & Management 25 (1): 27-34.

Hartley, Jean (2012). Public value through innovation and improvement, pp. 171-184 i John Benington og Mark H. Moore (red.), Public value: Theory and practice. Basingstoke: Palgrave Macmilla.

Hjelmar, Ulf og Mads Leth Jakobsen (2021). Frikommuneforsøg bør (også) forstås ud fra en innovationsdoktrin. Politica 53 (3): 218-239.

Hjelmar, Ulf, Rasmus Tue Pedersen og Didde Cramer Jensen (2021). Kommunale nyskabelser under covid-19-krisen. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Hofstad, Hege, Eva Sørensen, Jacob Torfing og Trond Vedeld (2021). Leading co-creation for the green shift. Public Money & Management. https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1992120

Holler, Manfred J. (2018). The economics of the good, the bad and the ugly. London: Routledge.

Jacobsen, Christian Bøtcher, Johan Hvitved og Lotte Bøgh Andersen (2014). Command and motivation. Public Administration 92 (4): 790-806.

Jacobsen, Mads (2013). Bureakrati: ven eller fjende (af offentlig) innovation? Politica 45 (3): 250–266.

Kingdon, John (1995). Agendas, alternatives, and public policies. New York: Longman.

Kuhlmann, Sabine, Mikael Hellström, Ulf Ramberg og Renate Reiter (2021). Tracing divergence in crisis governance: responses to the COVID-19 pandemic in France, Germany and Sweden compared. International Review of Administrative Sciences 87 (3): 556-575.

Larsen, Christian Albrekt og Jørgen Goul Andersen (2004). Magten på Borgen: En analyse af beslutningsprocesser i større politiske reformer. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Mahoney, James (2000). Path dependence in historical sociology. Theory and Society 29 (4): 507-548.

Mahoney, James og Kathleen Thelen (2010). A theory of gradual institutional change, pp. 1–37 i James Mahoney og Kathleen Thelen (red.), A theory of gradual institutional change: Ambiguity, agency and power. New York: Cambridge University Press.

Mazzucato, Mariana (2013). The entrepreneurial state. New York: Anthem Press.

Moore, Mark og Jean Hartley (2010). Innovations in governance, pp. 68–87 i Stephen P. Osborne (red.), The New Public Governance? London: Routledge.

Nauwelaers, Claire og René Wintjes (2008). Innovation policy, innovation in policy: policy learning within and across systems and clusters, pp. 225-268 i Claire Nauwelaers og René Wintjes (red.), Innovation policy in Europe: Measurement and strategy. Cheltenham: Edward Elgar.

Nohrstedt, Daniel og Christopher M. Weible (2010). The logic of policy change after crisis: proximity and subsystem interaction. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy 1 (2): 1-32.

Olsen, Henning (2002). Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet. København: Akademisk Forlag.

Osborne, Stephen P. og Louise Brown (2014). Handbook of innovation in public services. Cheltenham: Edward Elgar.

Peters, Brainard Guy (2016). Can public governance be changed to enhance innovation?, pp. 310-324 i Jacob Torfing og Peter Triantafillou (red.), Enhancing public innovation by transforming public governance. Cambridge: Cambridge University Press.

Pierson, Paul (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. American Political Science Review 94 (2): 251-267.

Roberts, Nancy C. (2000). Organizational configurations, pp. 217-234 i Jeffrey L. Brudney, Laurence J. O’Toole Jr. og Hal G. Rainey (red.), Advancing public management. Washington DC: George Washington University Press.

Sellnow, Timothy og Matthew Seeger (2021). Theorizing crisis communication. Hoboken: John Wiley & Sons.

Streeck, Wolfgang og Kathleen Thelen (2005). Beyond continuity. Oxford: Oxford University Press.

Sørensen, Eva og Tina Øllgaard Bentzen (2020). Public administrators in interactive democracy: A multi-paradigmatic approach. Local Government Studies 46 (1): 139-162.

Sørensen, Eva og Jacob Torfing (2011a). Samarbejdsdrevet innovation – i den offentlige sektor. København: Jurist- og Økonomforbundet.

Sørensen, Eva og Jacob Torfing (2011b). Enhancing collaborative innovation in the public sector. Administration & Society 43 (8): 842-868.

Sørensen, Eva og Jacob Torfing (2018). The democratizing impact of governance networks. Public Administration 96 (2): 303-317.

Sørensen, Eva og Susanne Boch Waldorff (2014). Collaborative policy innovation: Problems and potential. The Innovation Journal 19 (3): Article 2.

Torfing, Jacob (2009). Rethinking path dependence in public policy research. Critical Policy Studies 3 (1): 70-83.

Torfing, Jacob (2016). Collaborative innovation. Washinton DC: Gerorgetown University Press.

Torfing, Jacob og Tina Øllgaard Bentzen (2020). Does stewardship theory provide a viable alternative to control-fixated performance management. Administrative Sciences 10 (4) [86]. http://dx.doi.org/10.3390/admsci10040086

Torfing, Jacob og Peter Triantafillou (2016). Enhancing public innovation by transforming public governance. Cambridge: Cambridge University Press.

Torfing, Jacob, Eva Sørensen og Tina Øllgaard Bentzen (2020). Institutional design for collective and holistic leadership. International Journal of Public Leadership 15 (1): 58-76.

True, James L., Bryan D. Jones og Frank R. Baumgartner (2019). Punctuated-equilibrium theory, pp. 155–187 i Christopher M. Weible og Poul A. Sabatier (red.), Theories of the policy process. Routledge.

Wang, Jia (2008). Developing organizational learning capacity in crisis management. Advances in Developing Human Resources 10 (3): 425-445.

Weber, Edward P. og Anne M. Khademian (2008). Wicked problems, knowledge challenges, and collaborative capacity builders in network settings. Public Administration Review 68 (2): 334-349.

Downloads

Publiceret

2022-09-02

Citation/Eksport

Torfing, J., Bentzen, T. Øllgaard, & Jensen, D. C. (2022). COVID-19 som kriseinduceret styringslaboratorium. Politica, 54(3), 279–302. https://doi.org/10.7146/politica.v54i3.133921