Danmarks nationalscene med skuespillere med funktionsvariationer

Forfattere

  • Ida Schmidt-Larsen

Resumé

The article is based on a field study of Glad Teater (Glad Theatre): a theatre with a professional setting and a sheltered employment. The article discusses Glad Theatre’s understanding of inclusive performing arts and how they describe and create it. The article relates to the future of inclusive performing arts, according to Glad Theatre.

Forfatterbiografi

Ida Schmidt-Larsen

Ida Schmidt-Larsen, Pædagogisk Antropolog, Cand. Pæd. Antro. Mine studier placerer sig inden for handicap- og identitetsforskning, med en personlig interesse for scenekunst. I forbindelse med mit speciale afholdt jeg, i samarbejde med Ulrik, et seminar på bibu: Biennial performing arts for children and youth d. 18. maj 2022.

Referencer

GLAD TEATER. Online: https://www.gladteater.dk/om-teater/ + https://www.gladteater.dk/kontakt/ (Tilgået 08.03.22).

Goffman, E. 2009 [eng. udg. 1963]. Stigma. Om afvigerens sociale identitet. Samfundslitteratur.

Hastrup, K., Rubow, C. og Tjørnhøj-Thomsen, T. 2011. Kulturanalyse: Kort fortalt. Samfundslitteratur.

Järvinen, M. og Mik-Meyer, N. 2003. Indledning “At skabe en klient”. I Järvinen, M. og Mik-Meyer, N. (red.) At skabe en klient. Institutionelle identiteter i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.

Langager, S. 2020. “Dobbelte spor. Socialpædagogik, kunst og æstetik - et essay”. I Dansk Pædagogisk Tidsskrift, (2): s. 112-117.

OM GLAD. Online: https://www.gladfonden.dk/om-glad/ (Tilgået 08.03.22).

Social- og Ældreministeriet. Beskyttet beskæftigelse til personer med handicap eller sociale problemer. Online: https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/dag-og-botilbud-til-voksne/beskyttet-beskaeftigelse (Tilgået 06.03.22).

Interview, Asta, Lotte og Mikkel d. 26.01.22.

Interview, Morten d. 27.01.22.

Interview, Rikke d. 25.01.22.

Interview, Ulrik d. 31.01.22, d. 21.04.22.

Glad forestilling.

Downloads

Publiceret

2022-12-19

Citation/Eksport

Schmidt-Larsen, I. (2022). Danmarks nationalscene med skuespillere med funktionsvariationer. Peripeti, 19(37), 190–199. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/135204