Svend Borberg: Punktummet, der ikke blev sat

Uopdagede værker fra en dramatiker med europæisk udsyn

Forfattere

  • Ulla Kallenbach
  • Anna Lawaetz

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v19iSaernummer2.134023

Resumé

Svend Borberg: The punctuation mark that was never written. Undiscovered works by a playwright with an international outlook
This article focuses on two hitherto undiscovered, unrealized works by one of the most remarkable, and controversial Danish playwrights and theatre critics from the interwar period, Svend Borberg. Borberg was a rare modernist and internationally oriented voice in Danish theatre, and the two works, the biblical comic opera Susanna and the pantomimic ballet, Stambul brænder [Stambul Burning] adds not only an important missing link in Borberg’s oeuvre, but also in those of his collaborators, the composers Knudåge Riisager and Alexander Tscherepnin.

Forfatterbiografier

Ulla Kallenbach

Ulla Kallenbach (f. 1978), lektor, phd. v. Universitetet i Bergen. Leder af forskningsprojektet Artistic Exchanges: The Royal Danish Theatre and Europe v. Aarhus Universitet. Har bl.a. udgivet The Theatre of Imagining (Palgrave 2018), den første større undersøgelse af fantasiens kulturhistorie i teater- og dramahistorisk perspektiv.

Anna Lawaetz

Anna Lawaetz (f. 1979), forskningsbibliotekar, phd. Ansvarlig for Teatersamlingen på Det Kgl. Bibliotek. Igangværende forskningsprojekt Indsamling af flygtige scenekunstformer (KFU 2019-22) om arkivering af scenekunstformer der ikke har et skriftligt forlæg og/eller overskrider tidens og stedets enhed.

Referencer

Abell, Kjeld. 1936. Ungdommen og Teatret. Langelands Social-Demokrat, 14. feb., 1936, s. 4-5.

Anon. 1943. [Notits om Stambul brænder]. Berlingske Tidende 3. nov., 1943, s. 9e.

---. udateret [1930-31]. Til Forfatteren Hr. Axel Valentiner. Breve vedrørende indsendte stykker (1926-1950). Det Kongelige Teater og Kapel, Rigsarkivet.

Artaud, Antonin. 1938. Le théâtre et son double. Paris: Gallimard.

Borberg, Svend. 1918. Krig og køn : bidrag til en erotisk ny-orientering. Kbh.: Hasselbalch.

---. 1919. Skuespillets Forfald. Litteraturen. Nordens kritiske Revue, s. 465-480.

---. 1923. [Brev til Johan Halvorsen]. 28 apr., Privateje.

---. 1924. [Brev til Knudåge Riisager]. 28 jan., Privateje.

---. 1937. Forspillet.Gyldendals Julebog, 1937. Kbh.: Gyldendal.

---. 1940a. Susanna. Libretto til Opera Buffa eller Musical Comedy. 1. udkast, 20 marts, Privateje, upubliceret.

---. 1940b. Susanna. Libretto til Opera Buffa eller Musical Comedy 2. 2. udkast, Privateje, upubliceret.

---. 1940c. Susanna. Libretto til Opera Buffa eller Musical Comedy 3. 3. udkast, 8.-9. maj, Privateje, upubliceret.

---. 2012. Aabenbaringens sted : teaterkritik i udvalg. Redigeret af Per Lykke. Kbh., Frederiksberg: Multivers, Selskabet for Dansk Teaterhistorie.

---. s.a. Stambul brænder : Ballet-Pantomime. Teatersamlingen. Det Kgl. Bibliotek, upubliceret.

Boye, Ib. 1988. Forfængelighedens pris. Kbh.: Cicero.

Contat, Michel, Denis Hollier, Jacques Neefs, og Alyson Waters. 1996. Editors’ Preface. Yale French Studies, 89, s. 1-5. http://www.jstor.org.ep.fjernadgang.kb.dk/stable/2930335.

Halvorsen, Johan. 1923. [Brev til Svend Borberg]. 4. maj, Privateje.

Hardis, Arne. 2003. Æresretten. Kbh.: Lindhardt og Ringhof.

Hesselaa, Birgitte. 2006. Ekspressionisme og moderne teaterkritik - Svend Borberg. In Dansk litteraturs historie, Søren Schou, Lasse Horne Kjældgaard, Birgitte Hesselaa og Jógvan Isaksen (red.), s. 133-139. København: Gyldendal.

Kandinsky, Wassily. 1964. Tilbageblik. Oversat af Ivan Strange.Ved kunstens kilder. Kbh: Rasmus Fischer.

---. 1976. “Den gule klang.” Europæisk avantgarde teater 1896-1930, edited by Kela Kvam, 57-66. Odense: Odense Universitetsforlag.

Kistrup, Jens. 1966. Svend Borberg, Det sprængte menneske. In Dansk litteraturhistorie: Fra Tom Kristensen til Klaus Rifbjerg, Torben Brostrøm og Jens Kistrup (red.). Kbh.: Politikens Forlag.

Kvam, Kela, Janne Risum, og Jytte Wiingaard, reds. 1992. Dansk teaterhistorie. 2 vols. Kbh.: Gyldendal.

Lorentzen, Mogens. s.a. [op. 49]. 01 mu 8608.2278, Knudåge Riisagers arkiv XVIII. Det Kgl. Bibliotek.

Normann, I. C. 1936. Dansk Teater. Langelands Social-Demokrat, 20 april, 1936, s. 6-7.

Riisager, Knudåge. 1940a. [Brev til Svend Borberg]. 24 apr., Privateje.

---. 1940b. “Susanna”/Forspil til en ikke fuldført buffa-opera. 02 mu 7606.0166, Knudåge Riisagers arkiv, Det Kgl. Bibliotek.

Riisager, Knudåge, og Mogens Lorentzen. 1948. Susanne/Burlesque i en Akt. 01 mu 8608.2278, Knudåge Riisagers arkiv, Det Kgl. Bibliotek.

Røllum-Larsen, Claus. 2015. Knudåge Riisager : komponist og skribent. Vol. 1-2. Danish humanist texts and studies, volume 49. Kbh.: Museum Tusculanum, Det Kgl. Bibliotek.

Tscherepnin, Alexander. 1943. [Brev til Svend Borberg]. 23 juni, Privateje.

van Hulle, Dirk, og Peter L. Shillingsburg. 2015. ”Orientations to Text, Revisited.” Studies in bibliography (Charlottesville, Va.) 59, 1, s. 27-44. https://doi.org/10.1353/sib.2015.0004.

Vikar. 1950. Susanne. Knudåge Riisager og Mogens Lorentzens “morsomme opera.” Information, 9 jan., 1950, s. 4b.

Wieth-Knudsen, Asbjørn, og Svend Borberg. 1932. Det store Mørke: Opera i tre Akter efter et Drama _af Poul Knudsen (O. m. ty. T. ). Leipzig: C. F. Kahnt.

Downloads

Publiceret

2022-10-11

Citation/Eksport

Kallenbach, U., & Lawaetz, A. (2022). Svend Borberg: Punktummet, der ikke blev sat: Uopdagede værker fra en dramatiker med europæisk udsyn. Peripeti, 19(Saernummer2), 24–39. https://doi.org/10.7146/peri.v19iSaernummer2.134023