Teater, tid og tendenser

Forfattere

  • Karen Vedel
  • Anja Mølle Lindelof
  • Annelis Kuhlmann

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v19iSaernummer2.134020

Resumé

Theatre, Time, and Tendencies Contemporary reflections on historical accounts of performing arts in Denmark 
In this co-authored paper we examine a selection of publications on theatre history from the last hundred years. Our query has focused on their delimitation of the concept of theatre and the relation between a national Danish and a more comprehensive international perspective. On these grounds we discuss the implications of the various historiographical approaches in their different contexts.

Forfatterbiografier

Karen Vedel

Karen Vedel, lektor, ph.d. Teater- og Performancestuder, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Forskningsinteresser bl.a. historiografi, stedsspecifik performance og koreografi som videnfelt. Internationale forskningssamarbejder med kolleger i Norden og Sydafrika.

Anja Mølle Lindelof

Anja Mølle Lindelof er lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Hun arbejder med performancekultur og -historie og med særligt fokus på institutionelle og kulturpolitiske problemstillinger, liveness og publikumsoplevelser. Hun publicerer både nationalt og internationalt.

Annelis Kuhlmann

Annelis Kuhlmann, lektor, PhD. Dramaturgi, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Hendes forskningsområder bevæger sig inden for teater- og performancehistoriografi, primært med iscenesætterens historiske praksis som professionsområde. Har været gæsteforsker ved forskellige udenlandske universiteter og deltager aktuelt i ArtEx, et forskningsrådsfinansieret projekt, initieret af lektor, PhD, Ulla Kallenbach, omhandlende kulturel udveksling i Det Kongelige Teaters historie. Seneste publikation ’The First Danish Production of Hamlet (1813). A Theatrical Representation of a National Crisis’ in Keinänen, N., Sivefors, Per (eds.). Disseminating Shakespeare in the Nordic Countries: Shifting Centres and Peripheries in the Nineteenth Century. Arden Shakespeare. London: Bloomsbury Academic, 2022, pp. 31-62.

Referencer

Barba, Eugenio red. 1965-74. TTT: Teatrets teori og teknikk: Nordisk teatertidsskrift. Holstebro.

Bharucha, Rustom. 1997. “Negotiating the “River”: Intercultural Interactions and Interventions.” TDR: Drama review 41 (3):31-38. doi: 10.2307/1146607.

Bomholt, Julius. 1932. Arbejderkultur. København: Fremad.

Bomholt, Julius. 1935-36. ”Folkets Fester.” I Julius Clausen og Torben Krogh (red.). Danmark i Fest og Glæde. Bind VI, Tiden fra 1914. København: Chr. Erichsens Forlag.

Borberg, Svend. 1935-36. ”Teaterkunstens stilarter og den danske nationalkarakter.” I Julius Clausen og Torben Krogh (red.). Danmark i Fest og Glæde. Bind VI, Tiden fra 1914. København: Chr. Erichsens Forlag.

Brecht, Bertolt og Engberg, Harald. 1960. Om tidens teater: En ikke-aristotelisk dramatik. København: Gyldendal.

Butsch, Richard. 2008. The citizen audience: crowds, publics, and individuals. London: Routledge.

Clausen, Julius. 1935-36. ”Epilog. Festen i Hverdagen.” I Clausen, Julius og Krogh, Torben (red.). Danmark i Fest og Glæde. Bind VI, Tiden fra 1914. København: Chr. Erichsens Forlag.

Clausen, Julius og Krogh, Torben (red.). 1935-36. Danmark i Fest og Glæde. Bind I - VI. København: Chr. Erichsens Forlag.

Engberg, Harald. 1958. Dansk teater i halvtredserne. København: Carit Andersens Forlag.

Engberg, Harald, Bendix, Hans, Kistrup, Jens, Ludvigsen, Chr. og Storm, Ole. 1970. Den unge vredes tid: Teaterkritik 1958-1968. København: Gad.

Hvidt, Erik og Lykke, Per (red). 2016. Hvad med teaterhistorien? Frederiksberg: Selskabet for Dansk Teaterhistorie.

Jensen, Stig Jarl, Kvam, Kela og Strømberg, Ulla. 1983. Dansk teater i 60erne og 70erne: en artikelsamling. Bd. 8, Teatervidenskabelige studier. København: Borgen.

Kershaw, Baz. 2001. ”Oh for Unruly Audiences! Or, Patterns of Participation in Twentieth-Century Theatre.” Modern drama 44 (2):133-154. doi: 10.3138/md.44.2.133.

Kuhlmann, Annelis. 2021. “Temporality as New Materiality for Performance Historiography. Dark Noon, Directed by Tue Biering.” I Creating for the stage and other spaces: questioning practices and theories. Bologna: Arti della Performance: orizzonti e culture. 301-312.

Kuhlmann, Annelis og Ledger, Adam J. 2019. “The Performance Tree of Knowledge. Eugenio Barba.” I Allain, Paul, Grotowski, Brook, Barba, 143-203. London, New York, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury, Methuen Drama.

Kvam, Kela. 1979. ”Dansk arbejderteater i 20erne og 30erne.” I Hind, Tage (red.). Teater, fantasi, klassekamp. København: Medusa.

Kvam, Kela, Risum, Janne og Wiingaard, Jytte (red.). 1992. Dansk teaterhistorie I-II. Kbh.: Gyldendal.

Lindelof, Anja Mølle. 2008. ”Rockens rulletekster: en undersøgelse af dansk tvs formidling af rock 1951-1988. Ph.d.-afhandling.” Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Ludvigsen, Christian og Kehler, Stephan (red.). 1962. Teatrets historie. Bd. 278, Politikens Håndbøger. København: Politikens Forlag.

Mangset, Per. 2020. ”The end of cultural policy?” International journal of cultural policy: CP 26 (3):398-411. doi: 10.1080/10286632.2018.1500560.

McAuley, Gay. 2000. Space in performance: making meaning in the theatre. I Theater: theory, text, performance. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Scavenius, Alette. 2013. Magiens Huse: danske teatre gennem 300 år. København: Strandberg Publishing.

Schechner, Richard. 1988/2003. Performance Theory, Routledge classics. London: Routledge.

Schyberg, Frederik. 1949. Teatret i Krig (1939-1948). København: Gyldendal.

Simonsen, Dorthe Gert. 2003. Tegnets tid: fortid, historie og historicitet efter den sproglige vending. København: Museum Tusculanum.

Theil, Per og Garsdal, Lise. 2000. Hvem der? scener fra 90erne. København: Høst&Søn.

Vedel, Karen. 2004. ”Ballethistoriens anden: moderne scenisk dans i Danmark 1900-1975.” Afdeling for Dans og Teatervidenskab, Institut for Kunst og Kunstvidenskab, Københavns Universitet.

Wiles, David. 2003. A Short History of Western Performance Space. New York: Cambridge University Press.

Downloads

Publiceret

2022-10-11

Citation/Eksport

Vedel, K., Mølle Lindelof, A., & Kuhlmann, A. (2022). Teater, tid og tendenser. Peripeti, 19(Saernummer2), 10–23. https://doi.org/10.7146/peri.v19iSaernummer2.134020