En fremtid for teatervitenskapen

Forfattere

  • Ine Therese Berg
  • Rikke Gürgens Gjærum
  • Siren Leirvåg
  • Ragnhild Tronstad

Referencer

Gran, A.B. (1993) «Et spørsmål om teatralitet?», Hov, L. (red.) Teatervitenskapelige grunnlagsproblemer, Oslo: Universitetet i Oslo.

Gran, A.B., Gjærum, R.G. (2019) Teaterbransjen – delbransjer, organisering og finansering, Oslo: Universitetsforlaget.

Leirvåg, S., von der Fehr, D. (2019) Teater som betyr noe, Oslo: Vidarforlaget.

Publiceret

2019-12-02

Citation/Eksport

Berg, I. T., Gürgens Gjærum, R., Leirvåg, S., & Tronstad, R. (2019). En fremtid for teatervitenskapen. Peripeti, 16(30.7), 5–9. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117602