Fra tilskuer til vitne i virkelighetsteatrets rom

Forfattere

  • Ellen Foyn Bruun

Resumé

I denne artikkelen undersøker jeg en forestilling som inngikk i et sosialt tiltak med unge voksne utenfor utdanning og arbeid, i regi av Ville Veier, et entreprenørskap i Stavanger. Alle scenene var bygget på deltakernes egne livserfaringer, og de stod selv på scenen som aktører. Det tematiske utgangspunktet for forestillingen var rom, og dette ble formidlet og iscenesatt gjennom ulike kunstneriske grep. Problemstillingen er å undersøke i hvilken grad de kunstpedagogiske intensjonene ble gjenspeilet og formidlet i det kunstneriske produktet. Analysen fokuserer på tre spor: skuespilleren som tegn og hendelse, rom som innhold og form og relasjonen til publikum. I oppsummeringen viser jeg hvordan publikums rolle som tilskuere ble forskjøvet til vitner i tråd med denne typen sosialt virkelighetsteater.

English title: From spectator to witness in the theatre space of the real
In this article, I investigate a performance that was part of a social intervention with young adults excluded from mainstream education and workforce, produced by a social entrepreneurship in Stavanger. The scenes were based on the participants’ life experiences and they were the performers. Room was the chosen thematic point of departure for the performance making and this was conveyed and staged through multiple aesthetic means. The research question examines in which way the performance embodied and conveyed the intentions of transformative learning for the participants. The analysis focuses on three tracks: the actor, space as content and form, and the relationship to the audience. To sum up, I demonstrate how the role of the audience was displaced from spectator to witness in line with this kind of social theatre of the real.

Forfatterbiografi

Ellen Foyn Bruun

Ellen Foyn Bruun
Førsteamanuensis i drama/teater, NTNU Trondheim. Utdannet Cand.philol. ved Universitetet i Oslo, BA i teatervidenskab fra Københavns Universitet, MA i Drama- and Movement Therapy fra University of London og Associate teacher of Fitzmaurice Voicework®. Hennes undervisning og forskning er praksisnær og rettet mot drama- og teaterbasert metodeutvikling i kunstfeltet og utenfor. Har publisert en rekke artikler, bl.a. om dramaterapi, anvendt teater og stemmearbeid.

Referencer

Bruun, E. F., Larsen, L. M. og Aadnesen, T. N. (2018) Fra utenforskap til mestring, DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1(02-03), s. 69-72. Tilgjengelig fra: http://www.idunn.no/drama/2018/02-03/fra_utenforskap_til_mestring.
Collins, J., Nisbet, A. (2010) Theatre and Performance Design. London: Routledge.
Eigtved, M. (2007) Forestillingsanalyse: en introduktion. Samfundslitteratur.
Féral, J. (2008) Introduction: Towards a Genetic Study of Performance – Take 2, Theatre Research International, 33/3, s. 223-233. doi: 10.1017/S0307883308003933.
Fischer-Lichte, E. og Jain, S. I. (2008) The transformative power of performance : a new aesthetics. London: Routledge.
Goldman, D. (2017) From Spectating to Witnessing: Performance in the Here and Now, Arts and International Affaris, s. 1-5. doi: 10.18298/aia.2.2.22.
Hejlsted, A. (2012) Fiktionens genrer : teori og analyse. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Hustvedt, K. (2011) Realitet på Spill, Peripeti - tidsskrift for dramaturgiske studier, 15(Kunstpædagogik), s. 41-51.
Iser, W. (1994) Der Akt des Lesens: Theorie ästhetischer Wirkung. UTB.
Kvebæk, D. (1991) Det balanserade jaget: en bok om den myndiggjorda människan. Libris.
Martin, C. (2012) Theatre of the Real. Springer.
Martin, J. et al. (1995) Understanding theatre : performance analysis in theory and practice. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Nicholson, H. (2005) Applied theatre: The gift of drama. Palgrave Macmillan.
Sauter, W. (2008) Eventness : a concept of the theatrical event. 2nd rev. ed. utg. Stockholm: STUTS.
Ville Veier (2019). Tilgjengelig fra: https://www.ville-veier.com/kontakt/ (Hentet: 20th January 2019).
White, G. (2012) On Immersive Theatre, Theatre Research International, 37(3), s. 221-235. doi: 10.1017/S0307883312000880.
White, G. (2013) Audience participation in theatre: Aesthetics of the invitation. Springer.

Publiceret

2019-12-02

Citation/Eksport

Foyn Bruun, E. (2019). Fra tilskuer til vitne i virkelighetsteatrets rom. Peripeti, 16(30.7), 82–93. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117597