Er det bare teater?

Århundrets rettssak og kampen om virkeligheten

Forfattere

  • Ragnhild Freng Dale

Nøgleord:

Iscenesettelse, søksmål, petroleum, miljøbevegelsen, Traavik, Staging, lawsuit, environmentalism

Resumé

Norges første klimasøksmål foregikk for åpen scene i Oslo tingrett i 2017, og skapte intens debatt om hvorvidt miljøsaker hører hjemme i en rettssal. Regjeringsadvokaten kalte forestillingen en «miljøpolitisk forestilling», mens andre aktører skrev at rettssalen også er en scene, tydeliggjort gjennom iscenesettelsen av Århundrets rettssak som forestilling i regi av Morten Traavik. Denne artikkelen diskuterer vekselvirkningene og friksjonen mellom saksøkerne, petroleumsinteressene og rettssalen og undersøker hvordan skillet mellom kunst og teater flyttet seg underveis i prosessen.

Norway’s first climate lawsuit took place in the Oslo District Court in 2017. As a public event, it created an intense debate over whether environmental issues belong in a courtroom. The Attorney General called it an ‘environmental-political performance’. Others pointed out that the courtroom is also a stage, which was further highlighted by Trial of the Century, a staging of the courtcase by the Norwegian director and theatremaker Morten Traavik. This article discusses the interactions and frictions between the plaintiffs, the petroleum interests and the courtroom events, and highlights the shifting boundaries between art and reality.

Forfatterbiografi

Ragnhild Freng Dale

Ragnhild Freng Dale jobber som forsker ved Vestlandsforsking, og har en PhD i sosialantropologi fra University of Cambridge. Forskningsfeltet hennes er energi, klimaomstilling, og hvordan lokalsamfunn påvirkes av endringer i klima og samfunnsstrukturer. Hun er også aktiv på scenekunstfeltet, blant annet som kritiker.

Referencer

Abeles, M. (1988) «Modern Political Ritual: Ethnography of an Inauguration and a Pilgrimage by President Mitterrand», Current Anthropology. [University of Chicago Press, Wenner–Gren Foundation for Anthropological Research], 29(3), s. 391–404.
Aftenposten. (2016, October 25). Aftenposten mener: Domstolene skal ikke styre klimapolitikken. Aftenposten.
Austin, J. L. (1962) How to do things with words : the William James lectures delivered at Harvard University in 1955. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Bernard, H. R. (2006) Methods in Anthropology: Qualitative and Quantiative Approaches. Oxford: AltaMira Press.
Bjørneboe, T. (2017) «Politiske spektakler». Norsk Shakespearetidsskrift 1/2017, s. 36–39.
Borchgrevink, Hild. (2017a) «Dagbok fra en rettssak av is». Scenekunst.no,11.02.2017.
Borchgrevink, Hild. (2017b) «Dagbok fra en rettssak av is, dag 2 og 3». Scenekunst.no,14.02.2017.
Bourdieu, P. (1987) «The force of law: Toward a sociology of the juridical field», The Hastings Law Journal, 38(5), s. 814–53.
Braanen, B. (2016). Leder: Miljøsøksmål. Klassekampen. 20.10.2016.
Dale, B. and G. Andersen. 2018. «Til Dovre faller? Norsk olje og grønn omstilling». Grønn omstilling - norske veivalg, edited by H. Haarstad and G. Rusten. Oslo: Universitetsforlaget, s. 27–44.
Fortun, K. (2001) Advocacy after Bhopal environmentalism, disaster, new global orders. Chicago: University of Chicago Press.
Freng Dale, R. (2019) Making Resource Futures: Petroleum and Performance by the Norwegian Barents Sea. PhD thesis, University of Cambridge.
Freng Dale, R. (2018). «Makten, æren og oljelandet». Scenekunst.no
Freng Dale, R. (2017) «Miljørettssak i isen». Norsk Shakespearetidsskrift 1/2017, s. 32–35.
Frølich, P. (2017). Hold klimakampen unna domstolene. Bergens Tidende. 22.11.2017.
Gloppen, S. and St. Clair, A. L. (2012) «Climate Change Lawfare», Social Research. New School, 79(4), s. 899–930.
Goffman, Erving. 1974. Frame Analysis : An Essay on the Organization of Experience. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Gran, A. B. (2004) Vår teatrale tid: Om iscenesatte identiteter, ekte merkevarer og varige mén. Oslo: Cappelen Damm.
Graver, H. P. (2017) «Politisk justis». I Morgenbladet 24.11.2017.
Graver, H. P. (2011) Hva er rett. Oslo: Universitetsforlaget. 
Grønvik, Y. (2017) «En alternativ stemme i oljeracet», Sør-Varanger Avis, 10.02.2017.
Hastrup, K. (2004) «Getting it right: Knowledge and evidence in anthropology», Anthropological Theory, 4(4), s. 455–472. doi: 10.1177/1463499604047921.
Hinz, M. (2014) «Den ikke-professionelle skuespiller som dokument?» I Peripeti - tidsskrift for dramaturgiske studier, 21, s. 49-62.
Hirsti, K. og M. Knežević (2017). Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund ut mot staten: – En latterliggjøring. NRK, 14.11.2017.
Kershaw, B. (1992) The politics of performance : radical theatre as cultural intervention. London: Routledge.
Kirby, M. (1972) «On Acting and Not-Acting», The Drama Review: TDR. The MIT Press, 16(1), s. 3–15. doi: 10.2307/1144724.
Kristjánsson, M. (2016). Leder: Søksmål. Klassekampen. 24.10.2016
Malzacher, F., og Dreysse, M. (red.) (2007) Experten des Alltags. Das Theater von Rimini Protokoll, Berlin: Alexander Verlag.
Martiniussen, E. (2016). Klimasøksmålet: Aftenposten, VG og Klassekampen bygger på misforståelser. Energi og klima. 2.11.2016.
Mattsson, E. (2017) Governing by Proximity, Performance Research, 22:3, 42–48, DOI: 10.1080/13528165.2017.1348593
Mækelæ, H. (2017) «Festivalflertallet sa nei til boring», Sør-Varanger Avis, 14 Feb.
O»Reilly, K. (2005) Ethnographic Methods. Abingdon, UK: Taylor & Francis. doi: 10.4324/9780203320068.
Pedersen, O.–T. (2017a) «– Menn på over 60 skal ikke bestemme hva jeg og mine barn skal leve av», Finnmarken, 11 February.
Pedersen, O.-T. (2017b) «– På sin plass å la folk avgjøre her oppe», Finnmarken, 7.2.2017.
Pedersen, O.-T. (2017c) «– Ville du ikke blitt bekymra hvis du gikk opp fra 80 til 100 kilo på et par måneder?», Finnmarken, 13 February.
Pedersen, O.-T. (2017d) «’Dommen’ ble ja til å la barentsolja ligge», Finnmarken, 13.2.2017.
Schechner, R. (1981) «Performers and Spectators Transported and Transformed», Kenyon Review, 3(4), s. 83–113.
Ryggvik, H., & Smith-Solbakken, M. (1997). Norsk oljehistorie. Bind 3. Oslo: Norsk Petroleumsforening.
Schechner, R. (1988) «Performance Studies: The Broad Spectrum Approach», TDR (1988-). The MIT Press, 32(3), s. 4–6. doi: 10.2307/1145899.
Schechner, R. (2005) Performance Theory. London: Taylor & Francis.
Schechner, R. (2006) Performance Studies: An Introduction. Routledge.
Schimanski, J. og Wolfe, S. F. (2013) «The Aesthetics of Borders», i Aukrust, K. (red.) Assigning Cultural Values. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, s. 235–250.
Sunde, J. Ø. (2017) «Klimasøksmål og demokrati», Nytt Norsk Tidsskrift, 34(04), s. 354–365. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2017-04-03 E.
Thengs, G. Ø. (2017) «En standardtilnærming til Grunnloven § 112», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 130(01), s. 28–67. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-01-.
Traavik, M. (2018) Forræderens guide til Nord-Korea. Oslo: Aschehoug.
Traavik.info: Manifesto: To be in it but not of it. A 10 point hypertheatre manifesto in progress. http://traavik.info/manifesto/
Trellevik, A. 2016. «Oljebransjen nekter å delta i sin egen ‘oljerettssak’.» NRK, 28.12.2016.
Turner, V. (1990) «Are There Universals of Performance in Myth, Ritual and Drama?» I By means of performance. Intercultural studies of theatre and ritual, edited by R. Schechner and W. Appel. Cambridge [England] ; New York: Cambridge University Press.
Turner, V. (1982) From ritual to theatre : the human seriousness of play. New York: Performing Arts Journal Publications, s. 8–18.
Turner, V. (1974) Dramas, fields, and metaphors: symbolic action in human society. Ithaca: Cornell University Press.
Turner, V. W. (1957) Schism and continuity in an African society; a study of Ndembu village life. Manchester, Eng.: Manchester University Press.
Vallejo, C. and Gloppen, S. (2013) «Red-Green Lawfare? Climate Change Narratives in Courtrooms», in Dugard, J., St.Clair, A. L., and Gloppen, S. (eds) Climate Talk. Juta Law.
VG. (2016). Leder: Ingen sak for rettsvesenet. VG. 25.10.2016.
Watson, A. (2017) «Dokumentarteater, hyperteater og hverdags-eksperter – i norsk politisk teater – 1930-2017», Peripeti ­­­– tidsskrift for dramaturgiske studier, 27/28, s. 143–155.

Publiceret

2019-12-02

Citation/Eksport

Freng Dale, R. (2019). Er det bare teater? Århundrets rettssak og kampen om virkeligheten. Peripeti, 16(30.7), 56–69. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117595