Deler og helheter. Om forholdet mellom teater og ideologikritikk.

Forfattere

  • Julie Rongved Amundsen

Nøgleord:

Teatralitet, ideologi, failure, fiksjon, realisme

Resumé

Artikkelen diskuterer begreper som realisme og fiksjonskontrakt og setter dem i sammenheng med den marxistiske tradisjonens forståelse av ideologi. Gjennom disse linsene diskuteres teaterhistoriens bruk av virkelighet og Rimini Protokolls forestilling 100% Oslo.

The article discusses terms like realism and contract of fiction, and sees them through the marxist tradition of ideology. Through these lensens the article focuses on theatre history’s use of the real and on Rimini Protokoll’s performance 100% Oslo.

Forfatterbiografi

Julie Rongved Amundsen

Julie Rongved Amundsen (1981) er ph.d. fra Universitetet i Oslo i 2013 med avhandlingen Performing Ideology. Theatricality and Ideology in Mass Performance. I dag er hun redaktør for nettidskriftet Scenekunst.no.

Referencer

Althusser, Louis, 1971. «Ideology and Ideological State Apparatuses» i Lenin and Philosophy and other essays. Translated by Ben Brewster, London: NLB.
Barthes, Roland, 1989. «The Reality Effect» in The Rustle of Language. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Braun, Edward,1982 The Director and the Stage. From Naturalism to Grotowski. London: Bloomsbury
Brockett, Oscar, 1999. History of the Theatre, 8. utg. Boston: Allyn and Bacon.
Evreinoff, Nicolas, 1927. The Theatre in Life. New York: George G. Harrap & Company Ltd..
Féral, Josette, (2002). «Theatricality: The Specificity of Theatrical Language», SubStance, 31, nr. 2/3, (98/99). Spesialnummer: Theatricality
Lukács, George, 1990. History and Class Consciousness. London: Merlin Press.
Lyotard , Jean-Francois, 1984. The Postmodern Condition. A report on knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Marx, Karl and Friedrich Engels, 1974. The German Ideology, ed. C.J. Arthur, 2. utg. London: Lawrence and Wishart.

Risum, Janne, 1993. «Verden vil bedrages: At forske i at se på opført fiktion» i Live Hov (red.) Teatervitenskapelige grunnlagsproblemer, s. 29.
Žižek, Slavoj. 2008, The Sublime Object of Ideology. London: Verso.
Ingrid E. Handeland: ”Virkelighet med Ibsenfilter” - https://www.rimini-protokoll.de/website/media/einvolksfeindinoslo/Virkelighetmedibsenfilterexcertpt.pdf

Publiceret

2019-12-02

Citation/Eksport

Rongved Amundsen, J. (2019). Deler og helheter. Om forholdet mellom teater og ideologikritikk. Peripeti, 16(30.7), 44–54. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117593