Babel

Crash-dramaturgi

Forfattere

  • Erik Exe Christoffersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v5i10.110801

Nøgleord:

remediering, metakonstruktion, flettefortælling, immediacy, David Cronenberg, globalisering, performativ æstetik

Resumé

A discussion of coincidence and remediation as dramaturgical strategies in contemporary theater and
film

Referencer

Bolter, Jay David og Grusin, Richard: Remediation. Understanding New Media. Mit-Press, Cambridge, London 1999
Bolter, Jay David: »Digital essentialism and the Mediation of the Real«. In Philipsen, Heidi & Qvortrup,
Lars (eds.): Moving Media Studies – Remediation Revisited. Samfundslitteratur Press, 2007.
Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen (2004). Engelsk oversættelse: 2008.
Kyndrup, Morten: Riften og sløret. Aarhus Universitetsforlag, 1998.
Kyndrup, Morten: »Foræringens dobbelte overgreb. Symbolske udvekslinger og parataktisk æstetik i »Dogville««, in: Produktive paradokser. Redigeret af Lis Møller og Mads Rosendahl Thomsen.
Aarhus Universitetsforlag 2006.
Kyndrup, Morten: Den æstetiske relation. Gyldendal 2008.
Larsen, Svend Erik: Tekster uden grænser, Aarhus Universitetsforlag 2007.
Møller, Bjarke: Systemfejl. Globale kriser forstærker hinanden. Politiken 25. okt. 2008
Thomsen, Bodil Marie: Real-time interface – om tidslig simultanitet, rumlig transmission og haptiske billeder. Skriftserie. Center for Digital Æstetik-forskning nr. 10, 2005. Aarhus Universitet

Downloads

Publiceret

2008-01-01

Citation/Eksport

Christoffersen, E. E. (2008). Babel: Crash-dramaturgi. Peripeti, 5(10), 133–145. https://doi.org/10.7146/peri.v5i10.110801

Nummer

Sektion

Temaartikler