Afbrydelsesstrategier

Om afbrydelsen som begivenhed og iscenesættelsesstrategi i en performativ æstetik

Forfattere

  • Erik Exe Christoffersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v8iS3.110599

Nøgleord:

iscenesættelsesstrategier, performativ æstetik, afbrydelse, værkbegrebet, marina abramovic, gunilla feiler

Resumé

The article discusses interruption as an artform, as a strategy and as traditions of discontinuity in theatre and performance art. The interruption creates a form of error in the work of art and in different media. This means that performative forms can be seen as projects of autenticity. Finaly the article claims that the interruption in work of art is a part of the eventness of the performance.

Referencer

Abramovic, Marina i Nick Kay: Art into Theatre. Harwood Academic Publishers 1996

Bakhtin, Mikhail M.: Rum, tid og historie. Forlaget Klim 2007.

Barthes, Roland: Forfatterens død og andre essays. Gyldendal 2004

Böhnisch, Siemke: Feedbacksløyfer i teater for svært unge tilskuere. Et bidrag til en performativ teori og analyse. Institut for Æstetiske Fag 2010.

Bürger, Peter: Om avantgarden. Cappelen Forlag 1998.

Bürger, Peter: Theorie der Avantgarde. Shurkamp Verlag 1974.

Christoffersen, Erik Exe (red. m.fl.) Peripeti 6, 2006. “Performativitet”.

Christoffersen, Erik Exe: “Remediering og dramaturgi”. Peripeti 10.

Dehs, Jørgen: “Det rene i det urene” s. 237-251. I: Bisgaard & Friberg (red) Det æstetiskes aktualitet. Multivers 2006.

Duve, Thierry de: Kant after Duchamp, Mit Press, An OCTOBER Book 1996.

Duve, Thierry de: Museets etik efter Duchamp. I: Æstetik studier VI, Aarhus Universitetsforlag 1998.

Féral, Josette: “Teatralitet”. Tidsskrift for teori og teater nr. 2. 1987

Fischer-Lichte, Erica: Ästhetik des Performativen (Suhrkamp, 2004)

Fischer-Lichte, Erica: “Begrundelse for det performatives æstetisk”. I: Peripeti 7, 2006

Fischer-Lichte, Erica: Performance art and Performative Culture: Theatre as Cultural Model. I: Theatre Research International. vol. 22, nr. 1, 1997.

Fischer-Lichte, Erica: The Show and the Gaze of Theatre. University of Iowa Press 1997.

Fischer-Lichte, Erica: Theatre, Sacrifice, Ritual. Routledge 2005.

Foster, Hal: The Return of the Real. MIT Press 1996.

Gade, Rune og Camilla Jalving: Nybrud- dansk kunst i 1990. Aschehoug 2006.

Gade, Solveig og Laura Schultz: “Fra buddinge til verdensscenen”. I: Kritik 172. 2004

Gade, Solveig: Teater 1, nr. 127. 2006

Gade, Solveig: “En gennemspilning af Haider” I Kunst og udsigelse. 2009.

Gran, Anne-Britt: “The Fall of Theatricality in the Age of Modernity”. Substance 31 2&3 2002 s. 251-264

Kyndrup, Morten: Den æstetiske relation. Gyldendal 2008.

Led, Jens Christian: Konkretismens Katharsis. Aktuelle teaterproblemer 50. Afdeling for Dramaturgi 2003

Lehmann, Hans-Thies: Postdramatic Theatre. Routledge 2006.

Lehmann, Niels og Claus Reiche (red.): “Børneteater i interaktion”. Skrifter fra Kulturprinsen nr. 6. Viborg 2007.

Lund, Jacob og Mads Thygesen (red.) Kunst og udsigelse. Akademiet for Æstetikfaglig Forsker uddannelse. 2009.

Ørum, Tania, Marianne Ping Huang og Charlotte Engberg. En tradition af opbrud. Avantgardens tradition og politik. Forlaget Spring 2005.

Paul de Man, “Ironibegrebet” i Passage 17, 1994. Aarhus Universitet.

Petersen, Anne Ring: Installationskunsten mellem billede og scene. Museum Tusculanums Forlag,2009

Sontag, Susan: Against interpretation and other essays, 1964.

Downloads

Publiceret

2021-05-28

Citation/Eksport

Christoffersen, E. E. (2021). Afbrydelsesstrategier: Om afbrydelsen som begivenhed og iscenesættelsesstrategi i en performativ æstetik. Peripeti, 8(S3), 173–194. https://doi.org/10.7146/peri.v8iS3.110599