Det performerendes performativitet

Medie- og betydningskritik i 4’33’’

Forfattere

  • Anette Vandsø

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v8iS3.110597

Nøgleord:

værket som begivenhed, john cage, performativ æstetik, værkbegrebet, performativitetsteori

Resumé

This article analyses the eventness of the American composer John Cages famous ‘silent piece’, 4’33’’ (1952) in order to strengthen our general conceptual understanding the artistic ’performance’, particularly its performativity.

Referencer

Austin, J.L.: How to Do Things with Words: the William James Lectures Delivered at Harvard University in 1955, Oxford: Oxford University Press, 1992
BBC Entertainment: “Radio 3 plays ‘silent symphony’, 19. Januar, 2004.url: http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/3401901.stm
Barthes, Roland: Forfatterens død og andre essays, København: Gyldendal, 2004
Bent, Ian & Pople, Anthony: “Analysis”, netdokument: Grove Music Online, besøgt d. 21.11.09 url: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/41862pg1
Benveniste, Émile: Problèmes de linguistique générale, bnd I og II, Paris: Gallimard, 1966 og 1974 Brincker, Jens: Musiklære og musikalsk analyse. IV Form, Århus: Engstrøm og Sødring Musikforlag A/S, 1994
Bürger, Peter: Theorie der Avantgarde, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1980
Butler, Judith: Bodies that Matter, London & New York: Routledge, 1993
Butler, Judith Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, London & New York: Routledge, 1999
Cage, John: Silence, London: Marion Boyars, 2004
Cage, John: 4’33, partitur, New York: Henmar Press, Edition Peters, 1960.
Carlson, Marvin: Performance. A Critical Introduction, New York & London: Routledge, 2004
Clarke, Eric: “Empirical Methods in the Study of Performance”, i Cook & Clarke (red.), Empirical Musicology.
Aims, Methods, Prospects, Oxford: Oxford University Press, 2004, pp. 77-103
Cook, Nicholas: Music, Imagination & Culture, Oxford: Oxford University Press, 1992
Deleuze, Gilles: Logique du sens, Paris: Éditions de Minuit, 1969
Derrida, Jaques: “Signature Event Context”, Evanston: Northwestern University Press i Limited Inc., 1988
Duckworth, William: “John Cage”, in: Talking Music, New York: Da Capo Press, 1999.
Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen, Frankfurt am Main: Edition Suhrkamp, 2004
Fischer-Lichte, Erika: “Performance Art and Ritual: Bodies in Performance” i: Theatre Research International, Vol.22, no.1, 1997, pp. 22-37
Fried, Michael: Fried, Michael: “Art and Objecthood” (1967): i: Art in Theory. 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas, Harrison and Wood (ed), Oxford (UK) & Malden (US) Blackwell Publishing, 2003, p. 835-846
Goehr, Lydia: The Imaginary Museum of Musical Works, An Essay in the Philosophy of Music, Oxford: Clarendon Press, 2002.
Goodman, Nelson: Problems and Projects, Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1972
Greimas, Algidas & Courtés, Joseph: Semiotik. Sprogteoretisk ordbog, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1988
Iser, Wolfgang: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, München: Wilhelm Fink Verlag, 1976
Iser, Wolfgang: Prospecting, London: Johns Hopkins University press, 1989
Jameson, Fredric: “Post-modernismen og den sene kapitalismes kulturelle logik”, i: Kultur & Klasse, nr. 51, 1985, pp. 82-10
Kahn, Douglas: “John Cage: Silence and Silencing”, i: The Music Quarterly, Vol. 81, no. 4, 1997, pp. 556-598
Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, Franfurt: Suhrkamp Taschenbuch, 1996
Kyndrup, Morten: “Performativitet, æstetik, udsigelse”, i Peripeti nr. 6, 2006, s. 37-46
Lacasse, Serge: “Intertextuality and Hypertextuality in Recorded Popular Music”, i: Talbot (red.) The Musical Work,Liverpool: Liverpool University Press, 2000, s.35-58
Lund, Jacob & Thygesen, Mads (red.): Kunstværk og udsigelse, arbejdspapir, Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse, Århus: Århus Universitet, 2009
Maegaard, Jan: Musikalsk modernisme, København: Stig Vendelkærs forlag, 1964
Middleton, Richard: “Work-in(g)-Practice: Configurations of the Popular Music Intertext”, i: Michael Talbot (red.), The Musical Work, Liverpool: Liverpool University Press, 2000, pp. 60-87
Morgan, Robert P: “On the Analysis of Recent Music” i: Critical Inquiry, Vol.4.nr.1. efteråret 1977, pp. 33-53
Narmour, Eugene: “On the Relationship of Analytical Theory to Performance and Interpretation” i: Explorations in Music, the Arts, and Ideas, Essays in Honor of Leonard B. Meyer, Festschrift series nr.7., 1988, pp. 317-340
Paik, Nam June: Hommage á Cage, EAI, 1976
Revill, David: The Roaring Silence. John Cage: A Life, New York: Arcade Publishing, 1992
Small, Christopher: Musicking. The Meanings of Performance and Listening. Middletown, Conneticut: Weslyan University Press, 1998
Solomon, Larry: “The Sounds of Silence”, essay ifbm. cd’en A Call for Silence, London: Sonic Arts Network, 2004
Sontag, Susan Styles of Radical Will, Toronto: Doubleday Canada Ltd, 1969
Stockfelt, Ola: Musik som lyssnandets konst: en analys av W. A. Mozarts symfoni no. 40, g moll K.550, Göteborg: Musikvetenskapliga institutionen, 1988
Sørensen, Søren Møller: “Studiet af det performative. Begreb og projekt” i: Musik og forskning nr. 29, København, Musikvidenskabeligt institut, 2004
Talbot, Michael: “The Work-Concept and Composer-Centredness” i: Michael Talbot (red.), The Musical Work, Liverpool: Liverpool University press, 2000, pp. 168-186
Tan, Magaret Leng: “Silent Revolution”, Andante Magazine (Online magasin), April, 2002.
Taruskin, Richard: Text and Act. Essays om Music and Performance, Oxford: Oxford University Press, 1995
Zappa, Frank: 4’33’’ (John Cage, 1952) på: A Change Operation – The John Cage Tribute, Koch International (Koch 3-7238-2), 1993.
Vandsø, Anette: Musik og udsigelse, upubl. ph.d. afhandling fra Aarhus Universitet afdeling for Æstetik og kultur, 2010

Downloads

Publiceret

2021-05-28

Citation/Eksport

Vandsø, A. (2021). Det performerendes performativitet: Medie- og betydningskritik i 4’33’’. Peripeti, 8(S3), 157–171. https://doi.org/10.7146/peri.v8iS3.110597