Udvikling=kreativitet?

Scenekunstnerisk udvikling betragtet som en kreativ proces

Forfattere

  • Louise Ejgod Hansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v9iS4.110578

Nøgleord:

Scenekunstnetværket, kreativitet og kunstnerisk udvikling

Resumé

The paper presents an analysis of a process of artistic development from a creativity-theoretical perspective. The case is the Regional Theatre Network in Central Denmark, which – during a one-and-a-half year period–has radically redefined its approach to the development of performing arts, from focusing on co-producing content to focusing on organising brief bursts of participatory inspiration creation.

I artiklen “Udvikling=kreativitet? Scenekunstnerisk udvikling betragtet som en kreativ proces”, inddrager Louise Ejgod Hansen udvalgt operativ kreativitetsteori i en undersøgelse af rammerne for scenekunstnerisk udvikling. I artiklen analyserer hun en igangværende proces med at facilitere scenekunstarbejde i Scenekunstnetværket i Region Midtjylland (SceNet), der i en treårig projektperiode blandt andet har scenekunstnerisk udvikling som en overordnet strategi.

Referencer

Bébe, Dorthe og Eibye, Tine, januar 2010. En forestilling fra Netværk for Scenekunst i Region Midt, der først turnerer i netværkets yderområder, for siden at blive afsluttet på hovedbyernes teatre. Herning/Randers: Team Teatret og Randers EgnsTeater (Upubliceret projektbeskrivelse).
Christoffersen, Erik Exe, 2007. Kunsten at snuble. Peripeti, særnummer om serendipitet.
Csikszentmihalyi, Mihaly og Robinson, Rick E., 1990. The art of seeing. An interpretation of the aesthetic encounter. Los Angeles: J. Paul Getty Museum.
Hansen, Louise Ejgod, 2010. Teaterkunst og teaterpolitik. En analyse af sammenhængene mellem de kulturpolitiske rammer og den kunstneriske kvalitet hos egnsteatrene. Aarhus: Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet.
Hastrup, Kirsten. 2010. Feltarbejde. I: Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.). Kvalitative metoder: en grundbog. København: Hans Reitzel.
Kjølner, Torunn, 2009. Devising og konceptuel devising. I: Lene Kobbernagel (red.). Skuespilleren på arbejde. København: Frydenlund.
Philipsen, Heidi, 2008. En leg med æstetik og etik: om filmen “De fem benspænd”. K & K, 106.
Røyseng, Sigrid, 2006. Den gode, hellige og disciplinerte kunsten. Forestillinger om kunstens autonomi i kulturpolitikk og kunstledelse. Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.
Sawyer, R. Keith, 2003. Group creativity: music, theater, collaboration. Mahwah, N. J: L. Erlbaum Associates
Sawyer, Robert Keith, 2007. Group genius: the creative power of collaboration. New York: Basic Books.
SceNet, 22/2 2010. Overordnet projektbeskrivelse for Scenekunstnetværket i Region Midtjylland. http://www.scenet.dk/images/stories/artikler/Scenekunstnetvrket_i_Region_Midtjylland_projektbeskrive__lse_22_02_10.pdf
SceNet, 2010. Koncept for døgnfluer. http://www.scenet.dk/images/stories/Doegnflue/doegnfluekonceptbeskrivelse.pdf
SceNet, 2010. SceNets Arbejdsgrupper (intern oversigt).
Sirnes, Thorvald, 2001. 3.3.1. Three Discourses. Three Countries. One Sector. A comparison of theatre policy in Norway, Sweden and Finland from a discourse-perspective. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, nr. 1/2001.
Teaterudvalget, 2010. Scenekunst i Danmark. Veje til udvikling. København: Kulturministeriet.

Downloads

Publiceret

2012-01-01

Citation/Eksport

Ejgod Hansen, L. (2012). Udvikling=kreativitet? Scenekunstnerisk udvikling betragtet som en kreativ proces. Peripeti, 9(S4), 97–109. https://doi.org/10.7146/peri.v9iS4.110578