Ledelse af kreativ tænkning

Teaterkreativitet for erhvervslivskursister

Forfattere

  • Ida Krøgholt

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v9iS4.110577

Nøgleord:

æstetisk andethed, kreativ tænkning, kreativ pædagogik

Resumé

Artiklen “Ledelse af kreativ tænkning. Teaterkreativitet for erhvervslivskursister” beskæftiger sig med de udfordringer, kunstfagene møder, når kunstens kreative former overføres til andre steder og kontekster. Artiklens centrale analyseobjekt er en teaterfagligt forankret kreativ proces udført for erhvervslivskursister på Aarhus Universitet. Artiklen undersøger gennem case-analysen, hvordan æstetisk ‘andethed’ kan struktureres og faciliteres til kursister i erhvervslivet og giver et bud på, hvordan vi kan beskrive den æstetiske ydelse af en sådan proces.

Referencer

Bamford, Anne, 2006. The Ildsjæl in the classroom: a review of Danish arts education in the Folkeskole. Kbh.: Kunstrådet. http://www.kunstraadet.dk/db/files/the_ildsjael_in_the_class_room.pdf
Bolton, Gavin, 1986. Selected Writings. London and New York: Longman.
Bolton, Gavin, 1992. New perspectives on classroom drama. London: Simon & Schuster. de Bono, Edward, 1990(1977). Lateral thinking. London: Pinguin Books.
Bourdieu, Pierre, 1997. Af praktiske grunde: Omkring teorien om menneskelig handlen. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
Braanaas, Nils, 2008. Dramapedagogisk historie og teori. 5. udg. Trondheim: Tapir, akademisk forlag.
Eriksson, Stig, 2009. Distancing at close range. Investigating the significance of distancing in drama education. Åbo: Akademisk Avhandling.
Frayling, Christopher, 1993/1994. Research in Art and Design. Royal Collage of Art Research Papers, 1 (4).
Goffman, Erving, 1997. The Goffman Reader. Oxford: Blackwell.
Heggstad, Kari Mjaaland, 2008. Prosperos nyve og den sokratiske orden. En undersøgelse af TIU praksis via begrebet ‘framing’. I: Niels Lehmann og Aslaug Nyrness, red. Ut ifra det konkrete. Bidrag til en retorisk kunstfagdidaktikk. Oslo: Universitetsforlaget.
Lerdahl, Erik, 2008. Slagkraft. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Lerdahl, Erik, 2005. The Vision-Based Methodology: a holistic approach to the design of products. I: B. Rønning, red. FLYT: en nøkkel til kreativitet og innovasjon. Trondheim: Tapir, Akademisk forlag.
Luhmann, Niklas, 1994(1971). Politische Planung. Aufsätze zur Soziologie von Politik und Verwaltung. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Nicholson, Helen, 2005. Applied drama: the gift of theatre. London: Palgrave Macmillan.
Prentki, Tim and Sheila Preston, eds., 2008. Applied theatre reader. London and New York: Routledge.
Schwarz, Roger et. al., 2005. The Skilled Facilitator Fieldbook. San Francisco: Jossey-Bass.
Taylor, Philip, 2003. Applied theatre: creating transformative encounters in the community. Portsmouth: Heinemann.

Downloads

Publiceret

2012-01-01

Citation/Eksport

Krøgholt, I. (2012). Ledelse af kreativ tænkning: Teaterkreativitet for erhvervslivskursister. Peripeti, 9(S4), 81–95. https://doi.org/10.7146/peri.v9iS4.110577