Kunstbaseret forskningspraksis

En systemteoretisk analysestrategi

Forfattere

  • Thomas Rosendal Nielsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v9iS4.110573

Nøgleord:

Kunstbaseret forskningspraksis, kunstnerisk vidensproduktion

Resumé

This paper presents a systems theoretical approach to (continually) reconfigure the relation between academic and artistic production of knowledge in so-called art based research projects. The foundation of the argument is an insistence on retaining the difference between artistic and academic knowledge (production) instead of trying to negotiate some kind of synthesis. In this way, both academic and artistic processes will hopefully be able to use the ‘otherness’ of the process to stimulate its self-critical knowledge production in pro-active and yet unforeseeable ways.

I “Kunstbaseret forskningspraksis – En systemteoretisk analysestrategi” foreslår Thomas Rosendal Nielsen en måde at tænke forholdet mellem kunst og videnskab på i tilrettelæggelsen og vurderingen af kunstbaseret forskningspraksis. Rosendal Nielsen forholder sig kritisk til syntesedannelser mellem kunstnerisk og videnskabelig vidensproduktion og forsvarer i stedet håndteringen af kunst og videnskab som to adskilte, men præcist koblede styringsprincipper i en kreativ proces, der udnytter forskellen mellem kunst og videnskab strategisk til at facilitere udvikling. 

 

Referencer

Andersen, Niels Åkerstrøm, 1999. Diskursive analysestrategier. København: Nyt fra samfundsvidenskaberne.
Barrett, Estelle, 2007. Introduction. I Barrett & Bolt (red.): Practise as research – approaches to creative arts enquiry. New York: I.B. Tauris.
Borgdorff, Henk, 2008. Artistic research and Academia: An uneasy relationship. I: Torbjörn (red.). The Yearbook on Artistic Research. The Council of Research, Sweden.
Brinkmann, Sven & Tanggaard, Lene (red.), 2010. Kvalitative metoder: en grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.
Foucault, Michel, 2005. Vidensarkæologien. Aarhus: Forlaget Philosophia.
Frayling, Christopher, 1993. Research in art and design. I: Royal College of Art Research Papers series. 1(1). London: Royal College of Art.
Genette, Gérard, 1980. Narrative discourse: an essay in method. New York: Cornell University Press.
Kristensen, Jens Erik, 2006. Kreativitetens tidsalder? Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1.
Kristiansen, S. & Krogstrup, H.K., 1999. Deltagende observation: introduktion til en samfundsvidenskabelig metode. København: Hans Reitzels Forlag.
Latour, Bruno, 2006. Vi har aldrig været moderne. København: Hans Reitzels Forlag.
Leavy, Patricia, 2009. Social Research and the Creative Arts. I: Method meets Art – Arts-based research practice. London and New York: The Guilford Press.
Levine, Stephen K., 2004. Art based research – a philosophical perspective. I: Journal of Pedagogy, Pluralism, and Practice. 9.
Lehmann, Niels, 2002. Pragmatisk dualisme: dannelse mellem rationalitet og rationalitetskritik. I: Johansen (red.): Dannelse. Aarhus Universitetsforlag.
Luhmann, Niklas, 1984. Soziale Systeme. Frankfurt am Main: Surhrkamp Verlag
Luhmann, Niklas, 1990. The cognitive program of constructivism and a reality that remains unknown. I: Krohn (red.). Selforganization – Portrait of a scientific revolution. Dordrecht: Kluwer.
Luhmann, Niklas, 1992. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Luhmann, Niklas, 2004. Einführung in die Systemtheorie. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
McNiff, Shaun, 2008. Art-based research. I: Knowles and Cole. Handbook of the Arts in qualitative research. SAGE Publications.
Nielsen, Thomas Rosendal, 2011a. Interaktive dramaturgier i et systemteoretisk perspektiv. Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet, Institut for Æstetiske Fag.
Nielsen, Thomas Rosendal, 2011b. Interaction and Installation: Workshop report. Upubliceret intern rapport. Viborg: Carte Blanche.
Nielsen, Thomas Rosendal, 2011c. Menneske-specifikt teater: International workshop om interaktivt teater (for børn). I: Peripeti. Nr. 16.
Schrivener, Stephen, 2011. The norms and tests of Arts-Based Research. Working paper. <http://www.chelsea.arts.ac.uk/17858.htm> (15. februar 2011).

Downloads

Publiceret

2012-01-01

Citation/Eksport

Rosendal Nielsen, T. (2012). Kunstbaseret forskningspraksis: En systemteoretisk analysestrategi. Peripeti, 9(S4), 29–41. https://doi.org/10.7146/peri.v9iS4.110573