Likestilt dramaturgi – mot en heterogen estetisk modell

Forfattere

  • Wenche Larsen

Nøgleord:

teater som handling, ligestillet dramaturgi, postdramatisk dramaturgi, performativitet, aristoteles og mythos

Resumé

I artiklen af Wenche Larsen: Likestilt dramaturgi. Mot en heterogen estetisk modell foreslås en heterogen dramaturgimodel baseret på tre handlingsbegreber: Aristoteles’ mythos, Erika Fischer- Lichtes performativitetsbegreb og Knut Ove Arntzens begreb ‘visuel dramaturgi’. Larsens tre dramaturgiske handlingsbegreber er baseret på verbale, visuelle og fysiske repræsentationsformer. Alle vil kunne være strukturerende i et værk, men ofte vil et fremstå som dominerende.

Referencer

Aristoteles 2008: Poetikk, oversatt med kommentarer og etterord av Øivind Andersen, Oslo Vidarforlaget.
Arntzen, Knut Ove 1990: «En visuell dramaturgi: De likestilte elementer» / «A Visual Dramaturgy: Equivalent
Elements», i Knut Ove Arntzen og Sven Åge Birkeland: Fra Visual performance til prosjektteater i Skandinavia,
Spillerom Katalog vol.1, s. 8-21.
Arntzen, Knut Ove 1991: «From Visual Performance to Project-Th eatre in Scandinavia», i Claude Schumacher og Derek Fogg (red.): Small is Beautiful. Small Countries Th eatre Conference, Th e University of Glasgow, s. 43-48.
Arntzen, Knut Ove 1993: «Det ny-mimetiske speil. Postmodernisme, teatralitet og performance», i Live Hov (red.): Teatervitenskapelige grunnlagsproblemer, Universitetet i Oslo, s. 95-105.
Arntzen, Knut Ove 1998: «Cecilie Løveid og ny dramaturgi. Et vendepunkt i ny nordisk dramatikk og teater eksemplifi sert med Balansedame på Den Nationale Scene i 1986», i Merete Morken Andersen (red.): Livsritualer. En bok om Cecilie Løveids dramatikk, Oslo, Gyldendal, s. 56-66.
Arntzen, Knut Ove 2006: «Instruktørens arbeid i gruppeteater og frie prosjekter», i Helge Reistad (red): Regikunst, Oslo, Tell, s. 236-242.
Arntzen, Knut Ove 2007: Det marginale teater, Laksevåg, Alvheim & Eide Akademisk Forlag.
Austin, John L. 1979: «Performative Utterances», fra John Austin: How to do things with words, Philosophical Papers, 3. utg, red. av J.O. Urmson og G.L. Warnock, Oxford, Oxford University press.
Austin, John L. 2003: «Lecture I in How to do things with words», i Philip Auslander (red.): Performance. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies, vol. I, London og New York, Routledge, s. 91-96 (fra J.O. Urmson og Marina Sbisà (red): How to do things with words, 2. utg. 1975, s. 1-11).
Bourriaud, Nicolas 2007: Relasjonell estetikk, Oslo, Pax.
Carlson, Marvin 2007: Performance. A critical introduction, New York, Routledge.
Derrida, Jaques 1988: «Signature Event Context», Limited inc., Evanston, North Western University Press.
Fischer-Lichte, Erika 1998: «Verwandlung als ästhetische Kategorie. Zur Entwicklung einer neuen Ästhetik des Performativen», i Erika Fischer-Lichte m.fl . (red.): Th eater seit den sechstiger Jahren, Tübingen, s. 21-91.
Fischer-Lichte, Erika 2004: Ästhetik des Performativen, Frankfurt aM, Suhrkamp Verlag.
Fischer-Lichte, Erika 2005: Theatre, Sacrifi ce, Ritual. Exploring Forms of Political Theatre, London, Routledge.
Fischer-Lichte, Erika 2008: The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, London, Routledge.
Gladsø, Svein m.fl . (red.) 2010: Dramaturgi. Forestillinger om teater, Oslo, Universitetetsforlaget.
Innes, Christopher 1981: Holy Theatre. Ritual and the Avant Garde, Cambridge, Cambridge University Press.
Kirby, Michael 1965: Happenings, London, Sidgwick and Jackson.
Larsen, Wenche 2015: Dramatiske forvandlinger. Bildet som teatralt virkemiddel i Cecilie Løveids skuespill
Balansedame. Fødsel er musikk og Barock Friise eller Kjærligheten er en større labyrint, Universitetet i Oslo, avdeling for Allmenn litteraturvitenskap.
Lehmann, Hans-Thies 1999: Postdramatisces Theater, Frankfurt aM, Verlag der Autoren.
Lehmann, Hans-Thies 2007: Postdramatic Theatre, London, Routledge.
Marranca, Bonnie 1977: The Theatre of Images, New York, Drama Books Specialists.
Mitchell, W. J. T. 1994: Picture Theory, Chicago, The University of Chicago Press.
Poschmann, G. 1997: Der nicht mehr dramatische Th eatertext. Aktuelle Bühnenstücke und ihre dramatische Analyse, Tübingen, Niemeyer.
Schechner, Richard 1993: Th e Future of Ritual, London, Routledge.
Schechner, Richard 1994a: Environmental theater, New York, Applause Books [først utgitt i 1973].
Schechner, Richard 1994b: Performance theory, London, Routledge.
Schechner, Richard 2008: Performance Studies. An introduction, New York, Routledge
Thrane. Lotte 1999: «Billedets tid», Kritik141, København, s. 57-64.

Downloads

Publiceret

2017-01-01

Citation/Eksport

Larsen, W. (2017). Likestilt dramaturgi – mot en heterogen estetisk modell. Peripeti, 14(27/28), 128–141. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/110434

Nummer

Sektion

Essays, artikler og interviews