Borgerdokumentet - et spørgsmål om autenticitet

Om transformation og autenticiteten i forestillingen Borgerdokumentet

Forfattere

  • Barbara Rousset Thomsen

Nøgleord:

Borgerdokument og teater, borgerscene, Aarhus Teater, autenticitetsteater

Resumé

Essayet Borgerdokumentet - et spørgsmål om autenticitet af Barbara Rousset Thomsen er skrevet på baggrund af observationer under prøverne til forestillingen Borgerdokumentet – et levende arkiv (2016) ved Aarhus Teaters Borgerscene i forbindelse med ’Festival på borgerscenen’. I alt medvirkede 30 borgere fordelt på fem forskellige instruktører. Essayets forfatter var assistent for den ene af instruktørerne, og alle observationer er foretaget på baggrund af dette arbejde med forestillingen, instruktøren og borgerne deri.

Referencer

Bentley, Eric 1968/1964, Det levende drama, København: Steen Hasselbalchs Forlag
Dehs, Jørgen 2012, Det autentiske. Fortællinger om nutidens kunstbegreb, København: Forlaget Vandkunsten
Goffman, Erving 1969, ”Role Distance”, in Where the Action is – Th ree essays. London: Allen Lane The Penguin Press – s. 39-103
Hastrup, Kirsten 2012: “Antropologen som rolle I Odin Teatrets Talabot”, in Erik Exe (red.): Odin Teatret. Et dansk verdensteater. Aarhus: Aarhus Universitets Forlag
Hinz, Melanie 2014: ”Den ikke-professionelle skuespiller som dokument? Om bekræftelse af social virkelighed i samtidsteatret”, in Peripeti, tidsskrift for dramaturgiske studier, nr. 21 (Dokumentarisme) – s. 49-62
Krogsdal, Iben 2009, ”Ledelse i autenticitetens tidsalder – Fra undertrykkelse til udtrykkelse”, in Slagmark – tidsskrift for idéhistorie, nr. 56 (Ledelse) – s. 17-28
Schechner, Richard 1987: ”Mellem teater og antropologi” in Erik Exe Christoff ersen, Kirsten Due Kjeldsen, Janne Risum, Eddy Thomsen (red.) in Aktuelle Teaterproblemer 18. Aarhus: Institut for dramaturgi
Taylor, Charles 2008: ”Tre kilder til bekymring” og ”Den tavse debat” in Modernitetens Ubehag. Autenticitetens Etik, Aarhus: Forlaget Philosophia
Turner, Victor 1967, ”The Liminal Period in Rites de Passage”, in Th e Forrest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, Ithaca: Cornell University Press
Van Gennep, Arnold 1999/1981, Rites de passage. Overgangsriter, Oslo: Pax Forlag A/S

Downloads

Publiceret

2017-01-01

Citation/Eksport

Rousset Thomsen, B. (2017). Borgerdokumentet - et spørgsmål om autenticitet: Om transformation og autenticiteten i forestillingen Borgerdokumentet. Peripeti, 14(27/28), 116–122. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/110432

Nummer

Sektion

Essays, artikler og interviews