En etisk autenticitet?

Forfattere

  • Ann-Sofie Estrup Bertelsen

Nøgleord:

teater og etik, teater og autenticitet

Resumé

Artiklen En etisk autenticitet? af Ann-Sofie Estrup Bertelsen diskuterer koblingen mellem etik og autenticitet. Ved at analysere de strategier, der anvendes i virkelighedsteater stilles spørgsmålene: I hvor høj grad manipuleres det historiske materiale for at skabe autenticitet? Samt: Hvordan kan hverdagsekspertens virkelige relationer give autenticitet til en iscenesat repræsentation?

Referencer

Baudrillard, Jean, og Mark Poster (red.): Selected Writings. 2nd ed., and expanded. Cambridge, UK: Polity, 2001.
Bertelsen, Ann-Sofi e Estrup: Autenticitetsstrategier på scenen. Teater- og performancestudier, Københavns
Universitet, 2017.
Bjerg, Ole: Etik uden moral. Det gode menneske i det postmoderne samfund. København: Museum Tusculanums Forlag, 2010.
Canton, Ursula: Biographical theatre: re-presenting real people? Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK; New York: Palgrave Macmillan, 2011.
Gran, Anne-Britt: Vår teatrale tid. Om iscenesatte identiteter, ekte merkevarer og varige mén. Oslo: Dinamo Forlag, 2004.
Heidi – en rejse til helvede med Simon Spies. TV. Copenhagen: Danmarks Radio, 19. juni 2014. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollection%3Auuid%3A7fd5a1ce-c273-4d2c-a427-23200a0b7b40.
Müller-Schöll, Nikolaus: ”Dis-believe” in: Monsters of Reality: A Performance Festival On “Dramaturgies of the Real”. Redigeret af Siri Forberg og Miriam Frandsen. Oslo; Copenhagen: Danish National School of Performing Arts, Continuing Education, 2013. http://www.teaterskolen-efteruddannelsen.dk/PDF/MORPublicationOnline.pdf.
Timm Knudsen, Britta og Anne Marit Waade (red.): Re-investing authenticity: tourism, place and emotions.
Tourism and cultural change. Bristol, UK; Tonawanda, NY: Channel View Publications, 2010.

Downloads

Publiceret

2017-01-01

Citation/Eksport

Estrup Bertelsen, A.-S. (2017). En etisk autenticitet?. Peripeti, 14(27/28), 99–110. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/110430

Nummer

Sektion

Essays, artikler og interviews