Make it real

Introduktion: Former for virkelighedsteater

Forfattere

  • Erik Exe Christoffersen

Nøgleord:

virkelighedsteater, virkelighedslængsel, virkelighedskonstruktion, autenticitet, autofiktion

Resumé

I essayet Make it real. Former for virkelighedsteater introducerer Erik Exe Christoffersen til virke- lighedsteater, ikke som en bestemt genre, men som en tilskrivning og en søgen efter noget som unddrager sig teatrets klassiske tradition for repræsentation. Det er en tendens som findes i alle kunstarter som en form for genfortryllelse og italesættelse af, at hvad som helst i princippet kan være teater, og at teater kan foregå hvor som helst.

Referencer

Artaud, A. (1967). Det dobbelte teater. Arena.
Barthes, R. (2004). Forfatterens død og andre essays. København: Gyldendal.
Bourriaud, N. (2005). Relationel æstetik. København: Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Branth, J. (2007). Hvilken virkelighed? hvis virkelighed? Peripeti 8.
Bürger, P. (1974). Th eorie der Avantgarde. Shurkamp Verlag.
Dehs, J. (2012). Det autentiske. Fortællinger om nutidens kunstbegreb. Kbh. Forlaget Vandkunsten.
Eriksson, B.: ”Fælles kommunikation, fleksibel kreativitet” i Æstetisering - forbindelser og forskelle. Birgit Eriksson et.al. (red.). Klim, 2012.
Fischer-Lichte, E. (2008). Th e Transformative Power of Performance. New York: Roudledge.
Foster, H. (1996). Th e return of the real. MIT Press.
Dithmer, M. (2017), At være lukket inde på kostskolen på Den Frie er ret befriende. Politiken 8. 10. 2017. Forberg, S.& Frandsen, M. red.) 2013.
Monster of Reality. Th e Danish National School of Performings Arts.
Gade S. (2007). Samtale med Daniel Wetzel fra Rimini Protokoll. Peripeti 8.
Gade, S. (2008). At spille på den store scene. Peripeti 9
Gade, S. (2009). Pretty Woman Walking Down Th e Street. Peripeti 11
Gade, S. (2014). Udvidelsen af kampzonen – dramaets forandrede rolle i dansk teater i 00’erne og 10’erne. I Antologi Drama 2008-2013 (red. Eeg og Diers). Forlagt Kronstork og Forlaget Drama.
Gade, S. (2010). Intervention og kunst – socialt og politisk engagement i samtidskunsten. Politisk Revy.
Hinz, M. (2014). Den ikke-profesionelle skuespiller som dokument? Peripeti 21
Hustvedt, K. (2011). Realitet på spill. Peripeti 15
Jørgensen, T. Byrdal (2014). Biografi er på scenen. Etik og subjektivitet i virkelighedsteatret. Peripeti 21
Kirby, M. (1995). On acting and not-acting. I P. Zarrilli (red.), Acting (re)Considered. New York: Routledge.
Knudsen og Th omsen (red.). 2002. Virkelighedshunger – nyrealisme i visuel optik. Viborg
Kristensen, J. (2014). Hvad har vi egentlig haft gang i? Etiske, sociale og kunstneriske undersøgelser i Fix&Foxys forestillinger. Peripeti 21.
Krøgholt, I. (red. m.fl .) (2016) Kunsten på kanten. Peripeti særnummer 2016
Led, J. C. L. (2014). Die Burgerbü hne. Peripeti 21
Led, J. C. L. (2003). Konkretismens katharsis. Aktuelle teaterproblemer 50. Afdeling for Dramaturgi. Aarhus Universitet.
Led, J. C. L.: ”Tillid til teater og kærlighed” i Æstetik og politik. Analyser af politiske potentialer i samtidskunsten. Henrik Kaare og Karen-Margrethe Simonsen (red.) Klim 2008.
Lehmann, H.-T. (2006). Postdramatic Theatre. London: Routledge.

Downloads

Publiceret

2017-01-01

Citation/Eksport

Christoffersen, E. E. (2017). Make it real: Introduktion: Former for virkelighedsteater. Peripeti, 14(27/28), 11–24. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/110379

Nummer

Sektion

Essays, artikler og interviews