Værk som nomadisk praksis

- værkstrategier i Wilma Versions Black and White-projekt

Forfattere

  • Anette Asp Christensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v12i22.109438

Nøgleord:

- værkstrategier, nomadisk praksis

Resumé

Værk som nomadisk praksis - værkstrategier i Wilma Versions Black and White-projekt

Referencer

Bishop, Claire: “Antagonism and Relational Aesthetics”, In: October 110, Fall 2004, pp. 51-79, October Magazine, Ltd. And Massachusets Institute of Technology, 2004,
Bishop, Claire: “The Social Turn: Collaboration and its Discontents”, In: Artforum, februar 2006, pp. 178-183
Bishop, Claire: Artificial Hells – participatory art and the politics of spectatorship, Verso, London and New York, 2012
Bourriaud, Nicolas: relationel æstetik, Det Kongelige Danske Kunstakademi, København, 2005
Braidotti, Rosi: Nomadic Subjects, Colombia University Press, New York, 2011
Christensen, Anette Asp: Black and White – teatralitet, performativitet og nomadiske strategier i Wilma Versions Black and White-projekt, Kandidatspeciale, Teatervidenskab og Performance Studier, Kunst – og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, marts 2014
Christensen, Anette Asp: Wilma Mzunga tager fat – Teatret som politisk fremtrædelsesrum, titel på skriftlig fri emneopgave, januar 2014.
Deleuze, Gille og Guattari, Felix: A Thousand Plateus, Capitalism and Schizofrenia, (ed. Massumi, Brian), University of Minnesota Press, Mineapolis, London, 1987
Gade, Solveig: Rammen om værket i verden – relationelle og intervenerende strategier i samtidskunsten, Ph.d.-afhandling, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, 2008
Jackson, Shannon: Social Works – performing art, supporting publics, Routledge, New York and London, 2011
Løntoft, Marie: Kroppen Virker – feminisme, sex og subjektivitet hos Asta Olivia Nordenhof og Sugar Tits, Kandidatspeciale, Københavns Universitet, 2012
Schultz, Laura Luise: “Værker der virker – om aktuelle forskydninger i værkbegrebet”, In: Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, 18 – 2012, Publikum, 2012
Toftegaard, Karen: ‘Tæt på solen’, In: Teater 1, No. 162, 2012
Hjemmesider:
http://www.wilmaversion.dk set d. 1/3-2014
http://2blog.wilmaversion.dk/#home set d. 29/2 - 2014
https://vimeo.com/76773881 set d. 2/3 – 2014
https://www.facebook.com/helle.fuglsang.7?ref=ts&fref=ts set d. 3/3-2014

Downloads

Publiceret

2015-01-01

Citation/Eksport

Christensen, A. A. (2015). Værk som nomadisk praksis: - værkstrategier i Wilma Versions Black and White-projekt. Peripeti, 12(22), 100–110. https://doi.org/10.7146/peri.v12i22.109438