Tankens gennembrud

Affekt og percept i Jan Fabres ”Angel of Death”

Forfattere

  • Tue Løkkegaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v9i17.108239

Nøgleord:

Jan Fabre, Angel of Death, teater som tænkning, Gilles Deleuze, Felix Guattari, affekt og percept, kroppen uden organer, tanke og sansning, kunstaffekt, kropslighed, tankebilleder

Resumé

This article analyzes the Belgian director and artist Jan Fabre’s piece Angel of Death to investigate whether the theatre can produce and engage new images of thought. The article uses Gilles Deleuze and Félix Guattari’s concepts affect and percept. Affect and percept constitute blocs of sensations that are independent of a subjective experience. By analyzing body, sound and space in Fabre’s performance, the article concludes that in Fabre’s composition the theatrical unfolding becomes an unfolding of thought, which goes beyond the limit of subjectivity and representation and can open for new potential worlds, sensations and becomings.

Referencer

Aristoteles, 2005. Poetikken. Frederiksberg: DET lille FORLAG.
Deleuze, Gilles, 1969. Logique du sens. Paris: Les éditions de minuit.
Deleuze, Gilles, 1979. Un manifeste du moins. In: Carmelo Bene & Gilles Deleuze. Superpositions. Paris: Les éditions de minuit.
Deleuze, Gilles, 1983. L’image mouvement. Paris: Les éditions de minuit.
Deleuze, Gilles, 1985. L’image temps. Paris: Les éditions de minuit.
Deleuze, Gilles, 1988. Le pli. Paris: Les éditions du minuit.
Deleuze, Gilles, 2002. Logique de la sensation. Paris: Éditions du Seuil.
Deleuze, Gilles, 2006. Forhandlinger. Frederiksberg: DET lille Forlag & Samlerens Bogklub.
Deleuze, Gilles, 2011. Différence et répétition. Paris: Puf.
Deleuze, Gilles & Guattari, Félix, 1996. Hvad er filosofi? København: Gyldendal.
Deleuze, Gilles & Guattari, Félix 2005. Tusind plateauer. København: Det kongelige danske kunstakademis billedkunstskoler.
Fabre, Jan, 1996. Angel of Death. In: I AM A MISTAKE seven works for the theatre. New York: Martin E. Segal Theatre Center Publications.
Lehmann, Hans-Thies 1999. Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main: Verlag der Autoren.
Martin, Jean-Clet, 2005. Variations. The philosophy of Gilles Deleuze. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Thomsen, Bodil Marie, 2001. Alt stof udsender ‘billeder’. Om det visuelle som begivenhed. In: Mischa Sloth Carlsen m.fl. (red.). Flugtlinjer. Om Deleuzes filosofi. København: Museum Tusculanums Forlag.
Sauvagnargues, Anne, 2004. Deleuze. De l’animal à l’art. In: La philosophie de Deleuze. Paris: Puf.

Downloads

Publiceret

2012-01-01

Citation/Eksport

Løkkegaard, T. (2012). Tankens gennembrud: Affekt og percept i Jan Fabres ”Angel of Death”. Peripeti, 9(17), 47–56. https://doi.org/10.7146/peri.v9i17.108239