Det programmerede nu

Potentialitet og aktualitet i en digital tilstedeværelse

  • Lea Muldtofte Københavns Universitet

Resumé

Koblet til digitale medier er vi som brugere konstant forbundet til mekanismer og interessenter, som opererer med en hastighed, der langt overgår den menneskelige opfattelse af tid. Denne artikel vil ved hjælp af Jonathan Cayley og David C. Howes værk Some Things We Are diskutere den forskydning i tilstedeværelse, som digitale medier foranlediger. Artiklen vil forsøge at udpege denne forskydning i vores medierede virkelighed generelt, samt hvordan værket belyser dette.

Forfatterbiografi

Lea Muldtofte, Københavns Universitet

Lea Muldtofte er postdoc på Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab og beskæftiger sig med konstitueringen af subjektivitet gennem computermedier.

Referencer

Agamben, Giorgio: »On Potentiality« in Giorgio Agamben (ed.), Potentialities: Collected Essays in Philosophy, Stanford, Stanford University Press, 1999.
Benveniste, Émile: »De la subjectivité dans le langage« in Problèmes de lingustique générale I, Paris: Édition Gallimard, 1966, pp. 258-266.
Chun, Wendy Hui Kyong: »The Enduring Ephemeral, or the Future Is a Memory« in Critical Inquiry 35, nr.1, efterår 2008, pp. 148-171.
Hayles, N. Katherine: How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis, Chicago: The University of Chicago Press, 2012.
Hayles, N. Katherine: Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious, Chicago: The University of Chicago Press, 2017.
Jakobsen, Roman: »Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb« in Roman Jakobsen (ed.), Selected Writings II. Word and Language, Hag og Paris: Mouton, 1971.
Paasonen, Susanna: »Affect, Data, Manipulation and Price in Social Media« in Distinktion: Journal of Social Theory, vol. 19, nr.2. 2018, pp.214-229.
Saussure, Ferdinand de: Cours De Linguistique Générale, Charles Bally og Albert Sechehaye (eds.), Wade Baskin (trans.), Course in General Linguistics, New York: McGraw-Hill, 1976.
Stiegler, Bernard: Ce qui fait que la vie vant la peine d’être vécue, Paris: Flammarion, 2010.
Stiegler, Bernard: »The Most Precious Good in the Era of Social Technologies« in Geert Lovink og Miriam Rasch (eds.), Unlike Us Reader: Social Media Monopolies and Their Alternatives, Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2013.
Virno, Paolo (a): Déjà Vu and the End of History, London: Verso, 2015.
Virno, Paolo (b): When the Word Becomes Flesh: Language and Human Nature, South Pasadena, Semiotext(e) Foreign Agent Series, 2015.
Virno, Paolo: Il ricordo del presente: Saggio sul tempo storico, Rom: Bollati Boringhieri, 1999
Hjemmesider
LivesOn: www.liveson.org/connect.php (tilgået 12. april 2019).
Amazon Bookstore: www.amazon.com/books-used-books-textbooks/b?ie=UTF8& node=283155 (tilgået 12. april 2019).
Publiceret
2020-03-01