Tid og temporalitet

Resumé

Tid er en af de mest kostbare ressourcer, vi har i dag, og de færreste føler, de har nok af den. Hver dag bestræber vi os på at følge med tiden i en stadig kamp for at nå opgaver, deadlines eller sociale aktiviteter. Vores døgnrytme forstyrres af et blåt skær, når endnu en e-mail, nyhedsoverskrift eller opdatering kalder på vores opmærksomhed. Teoretikere som Jonathan Crary og Hartmut Rosa har ligefrem karakteriseret vores senmoderne samfund som henholdsvis 24/7- og højhastighedssamfundet (Crary, 2014; Rosa, 2010).

Forfatterbiografier

Maja Bak Herrie, Aarhus Universitet

Maja Bak Herrie
Ph.d.-studerende, Videnskabelig assistent
Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Pernille Leth-Espensen, Aarhus Universitet

Pernille Leth-Espensen er postdoc på Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. I perioden 2015-2018 var hun finansieret af Novo Nordisk Fonden og Aarhus Universitet til at forske i kunstnere, der arbejder med naturvidenskabelige teknologier. Fra 2019 arbejder hun på et projekt om teknologisk mediering af tid i samtidskunsten, finansieret af Ny Carlsbergfondet.

Anette Vandsø, Aarhus Universitet

Anette Vandsø er lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur og arbejder p.t. på et forskningsprojekt om vores historisk foranderlige naturforhold og dets udtryk i kunsten. Hun har publiceret bredt om emnet i artikler som »Listening to the Dark Side of Nature« (2016), »Kunsten at tale miljø« (2017) samt »Kunst for en klimaforandret verden« (2019). Derudover var hun medredaktør på kataloget til ARoS’ udstilling The Garden: End of Times, Beginning of Time.

Referencer

Adorno, Theodor W.: Den ny musiks filosofi, Henning Goldbæk og Arno V. Nielsen (trans.), København: Tiderne Skifter, 1983.
Chakrabarty, Dipesh: »The Climate of History: Four Theses« in Critical Inquiry, vol. 35, nr. 2, 2009, pp. 197-222.
Cox, Geoff og Jacob Lund: The Contemporary Condition: Introductory Thoughts on Contemporaneity and Contemporary Art, Berlin: Sternberg Press, ARoS Aarhus Kunstmuseum og Aarhus Universitet, 2017.
Crary, Jonathan: 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep, London og New York: Verso, 2014.
Crutzen, Paul: »Geology of Mankind« in Nature, nr. 415, vol. 23, d. 3. januar 2002.
Dohrn-van Rossum, Gerhard: History of the Hour: Clocks and Modern Temporal Orders, Chicago: The University of Chicago Press, 1996.
Ernst, Wolfgang: The Delayed Present: Media-Induced Tempor(e)Alities & Techno-Traumatic Irritations of »the Contemporary«, The Contemporary Condition book series vol. 4, Geoff Cox and Jacob Lund (eds.), Berlin: Sternberg Press, ARoS Kunstmuseum og Aarhus Universitet, 2017.
Ernst, Wolfgang: Chronopoetics: The Temporal Being and Operativity of Technological Media, London: Rowman & Littlefield, 2016.
Greenberg, Clement: »Towards a Newer Laocoon« in Art in Theory: 1900-1990, Charles Harrison og Paul Wood (eds.), Oxford & Cambridge: Blackwell, [1940] 1996, pp. 562-568.
Groom, Amelia: Time: Documents of Contemporary Art, Cambridge, MA: The MIT Press, 2013.
Hansen, Mark B. N.: Feed-Forward: On the Future of Twenty-First-Century Media, Chicago: The University of Chicago Press, 2015.
Herder, Johann Gottfried von: »Sculpture: Some Observations on Form and Shape from Pygmalion’s Creative Dream« in Art in Theory: 1900-1990, Charles Harrison og Paul Wood (eds.), Oxford & Cambridge: Blackwell, [1778] 1996, pp. 568-571.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2018: Global Warming of 1.5°C, Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.). https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_Low_Res.pdf
Karlholm, Dan og Keith Moxey (eds.): Time in the History of Art: Temporality, Chronology, and Anachrony, New York: Routledge, 2018.
Kern, Stephen: The Culture of Time and Space 1880-1918, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983.
Kittler, Friedrich A.: Gramophone, Film, Typewriter, Geoffrey Winthrop-Young og Michael Wutz (trans.), Stanford: Stanford University Press, [1986] 1999.
Lessing, Gotthold Ephraim: »Laokoon kapitel xvi« in Sansning og erkendelse: Æstetikhistoriske grundtekster, Jørn Erslev Andersen (ed.), Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, [1766] 2012, pp. 165-170.
Lund, Jacob: Anachrony, Contemporaneity, and Historical Imagination, The Contemporary Condition book series vol. 13, Geoff Cox and Jacob Lund (eds.), Berlin: Sternberg Press, ARoS Kunstmuseum, Aarhus Universitet, 2019.
McLuhan, Marshall: Understanding Media: The Extensions of Man, Cambridge, MA: The MIT Press, [1964] 1999.
Nagel, Alexander og Christopher S. Wood: Anachronic Renaissance, New York: Zone Books, 2010.
Pedersen, Anne Ring: Installationskunsten mellem billede og scene, København: Museum Tusculanum, 2009.
Rosa, Hartmut: Alienation and Acceleration: Towards a Critical Theory of Late-Modern Temporality, NSU Summertalk vol. 3, Claus Krogsholm (ed.), Helsingfors: NSU Press, 2010.
Stiegler, Bernard: Technics and Time, 2: Disorientation, Stephen Barker (trans.), Stanford, California: Stanford University Press, 2009.
Hjemmeside
Frith Street Gallery: Raqs Media Collective: »Escapement«, 8. juli – 30. september 2009. https://www.frithstreetgallery.com/exhibitions/raqs-media-collective-escapement (tilgået 29. december 2019).
Publiceret
2020-03-01