Årg. 35 Nr. 84 (2020): Arbejder, litteratur, arbejde

					Se Årg. 35 Nr. 84 (2020): Arbejder, litteratur, arbejde

Arbejde og arbejdsliv er ikke hvad det har været. Det samme gælder litteraturen om arbejdet og arbejderne. Derfor eftersætter den nyere forskning i litterære og andre kulturelle repræsentationer af disse fænomener – et felt i vækst efter en langvarig bølgedal siden 1970’ernes univesitetsmarxisme – også nye måder at gå til forestillingerne om arbejder- og arbejdslitteratur på.

Dette nummer af Passage præsenterer både friske perspektiver på den klassiske arbejderlitteratur og undersøgelser af aktuelle litterære artikulationer af arbejdets nye former. Det understreger ikke bare spændvidden af litteraturens livtag med arbejde og arbejdsliv, men også af de spørgsmål, problemstillinger og emner, som det giver anledning til at behandle: fra moderskab og reproduktivt arbejde til prekaritet og prekær stil i nordisk samtidslitteratur;. fra EU-bureaukrati og franske bønder til gotiske sprækker i sovjetromanens formodede betonideologi.

Publiceret: 2021-02-10