Årg. 38 Nr. 90 (2023): Planeten

					Se Årg. 38 Nr. 90 (2023): Planeten

I løbet af de sidste 20 år er “det planetære” blevet en fagterm inden for litteratur- og kulturstudierne. Her udgør planeten horisonten for en fornyet interesse i de mange uforudsigelige og komplekse forviklinger, der binder mennesker, dyr, teknologi, materialitet, kultur og kapitalisme sammen. Det er fra dette vibrerende ståsted, at Passage 90 udspringer. Under overskriften “Planeten” bringer nummeret syv nye artikler – sammen med en oversættelse af en af denne nye strømnings vigtigste tekster – der alle anlægger planetære perspektiver på studiet af litteratur: Hvordan kan tre floder i den franske renæssance – Bièvre, Dordogne og Saint Lawrence – betragtes som destabiliserende figurer, der sætter spørgsmålstegn ved menneskets position? På hvilken måde udstikker Samanta Schweblins neogotiske værker retningen for en ny planetær æstetik? Hvilken rolle spiller den globale etablering af undersøiske telegrafkabler for forståelsen af den moderne romanform? Hvordan iscenesætter Karl Over Knausgård formelle spændinger mellem det nære og det fjerne, nuet og deep time­? Hvad gør Günter Kunerts satellitpoesi for vores bevidsthed om Jorden? Og hvordan skriver man i det hele taget planetær litteraturhistorie?

Ved at stille sådanne og lignende spørgsmål bidrager Passage 90: Planeten med nye idéer om sammenhængen mellem planeten og litteraturstudiet – historisk, samtidigt og fremtidigt!

Publiceret: 2024-01-10