Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 2 (2017)

Matematik og løfteperspektiver - Et forskningsprojekt med udgangspunkt i lærernes didaktiske valg

  • Helle Mathiasen
  • Claus Seidelin Jessen
Fremsendt
maj 30, 2017
Publiceret
2017-06-06

Resumé

Forskningsrapporter, Matematikudredningen, Forligsteksten om gymnasiereformen, Matematikkommissionen og Undervisningsministeriets statistikker fortæller om et fag med mange udfordringer. Undervisningsministeriet finansierede forskningsprojektet Elevforudsætninger og faglig progression, 2015‑2016, i forbindelse med indsatsen om gymnasiernes løfteevne og elevernes socioøkonomiske baggrund. Resultatet af undersøgelsen viser bl.a. at skolernes gennemgående svar på problemer med at løfte elevernes matematiske niveau hverken er nyt indhold eller nye arbejdsformer, men primært niveaudeling efter faglige forudsætninger. Forskningsprojektet inviterer til fortsat diskussion og konkrete kompetenceudviklingstiltag hvad angår lærernes didaktiske kompetence, herunder indsigt i forskellige matematiklæringsteorier og brug af viden om den enkelte elevs matematikfaglige forudsætninger i forbindelse med den faglige progressionsindsats.