Hvad skal gymnasielærere inden for sciencefagene kunne i morgen og på længere sigt?

  • Jesper Melchjorsen
  • Helle Mathiasen
  • Pia Møller Jensen

Resumé

Artiklen diskuterer spørgsmålet: Hvad skal gymnasielærere inden for sciencefagene kunne i morgen og på længere sigt? Fokus er på didaktiske rammer og præmisser for gennemførelse af undervisningen nu og om ti år. I diskussionen inddrages viden fra forsknings- og udviklingsarbejde inden for de gymnasiale uddannelser samt konkrete erfaringer fra undervisningsaktiviteter i en gymnasiepraksis. Svarene på det stillede spørgsmål er mangefacetterede og inddrager flere konkrete tiltag. Artiklen afsluttes med otte bud på tiltag der kan understøtte sciencelærerens kompetenceudvikling i morgen og på lidt længere sigt.

Publiceret
2019-12-05
Citation/Eksport
Melchjorsen, J., Mathiasen, H., & Jensen, P. (2019). Hvad skal gymnasielærere inden for sciencefagene kunne i morgen og på længere sigt?. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2019(4), 20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/117300
Sektion
Artikler