Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 4 (2014)

Fra digitalt design til fysisk udtryk – anvendelse af 3-d-printere og NAO-robotter i folkeskolen

  • Gunver Majgaard
  • Jens Jørgen Hansen
  • Lykke Bertel
  • Anders Pagh
Fremsendt
december 10, 2014
Publiceret
2014-12-10

Resumé

Artiklen bidrager med et vejledende eksempel på anvendelse af NAO-robotter og 3-d-printere i undervisningen i folkeskolen. Ca. 20 klasser og deres lærere har arbejdet med at forvandle digitalt design til fysisk udtryk. Der er bl.a. designet etuier til mobiler og geometriske figurer, og robotter har deklameret digte om fremtiden. Der er gennemført workshops for lærerne i brug af teknologien og didaktisk planlægning. I de forløb som lærerne oplevede som de mest udbytterige og brugbare, arbejdede børnene med faglige mål der lå ud over at lære teknologien at kende. Igennem eksemplerne fremhæves potentialerne og faldgruberne i forbindelse med teknologiunderstøttet undervisning. This paper describes examples of the use of NAO-robots and 3D-printers as educational tools in primary schools. Approximately 20 school classes and their teachers transformed digital designs into physical form. They designed accessories for mobile phones, geometric shapes and made the robots declaim poems about the future. We conducted workshops for teachers in didactical planning and the use of the tech nology. In the most successful settings, the schoolchildren worked with academic objectives beyond getting to know the tech nology. Through examples, we highlight the potential and the shortcomings in tech nology supported learning.