Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 4 (2012)

Brug af interaktive klodser i ingeniørundervisningen

  • Gunver Majgaard
Fremsendt
oktober 4, 2013
Publiceret
2012-12-05

Resumé

Interaktive klodser er digitale manipulativer som indgår i kropslig interaktion med brugere.De kan fx anvendes i matematikundervisning i indskolingen og som programmeringsplatformfor ingeniørstuderende.I denne artikel bliver der gjort rede for forskelligheder og potentialer vedinteraktive klodser i forhold til avancerede grafiske interfaces. Hvad sker der når interaktive klodserog grafiske brugerinterfaces smelter sammen, og hvilke pædagogiske kvaliteter indeholder disse hybrideenheder? Der præsenteres et eksempel hvor ingeniørstuderende anvender interaktive klodsermed skærme til udvikling af digitalt legetøj til børn. Nogle af de særlige hybride kvaliteter vedrørermulighederne for en rigere fysisk og symbolsk interaktion, fortælling, kollaboration, design i praksisog brugerinddragelse. Interactive blocks are digital tangible manipulatives, which provide a physical form of interaction.They can be used in mathematics teaching at primary school level. In this article, we explore differencesand potentials of interactive blocks compared to advanced graphical interfaces. What happenswhen interactive blocks and graphical user interfaces blend into a hybrid, and how can this enrichlearning processes? We present an example where engineering students use interactive blocks containingdisplays when developing digital toys for children. Some of the specific hybrid characteristicsare the possibility of a richer physical and symbolic interaction, storytelling, collaboration, designin practice, and user involvement.