Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 2 (2010)

Robotteknologi og leg som arena for tværfagligt samarbejde - Studerende på tværs af professionsuddannelser designer teknologiske lege-, lærings- og rehabiliteringskoncepter

  • Gunver Majgaard
Fremsendt
februar 12, 2014
Publiceret
2010-05-12

Resumé

Robotteknologi og leg danner en ny arena for tværprofessionelt samarbejde mellem ingeniør-,lærer-, pædagog-, fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende. For at skabe nye teknologiske løsningerinden for undervisning og rehabilitering er det nødvendigt at viden inden for de forskellige fag bringesi spil på nye måder. Den teknologiske designproces bliver et nyt mødested for faglighederne og for dannelsenaf nye kontekster for refleksion og læring på tværs af faglighederne. Leg bliver en løftestang fordette nye samspil. Den nye tværfaglige arena er blevet til mellem Det Tekniske Fakultet på SyddanskUniversitet, University College Lillebælt og Designskolen i Kolding. Robot technology and play form a new domain for cross-professional collaborationamong students within engineering, teaching, physiotherapy and occupationaltherapy. In order to make new technological solutions in the area ofeducation and rehabilitation it is necessary to bring knowledge from the differentprofessions into play in new ways. The technological design process is a newmeeting place for the professions and for the creation of new interdisciplinarycontexts for reflection and learning. Play is a lever for this new interplay. Thisnew interdisciplinary domain came about in collaboration between the TechnicalFaculty at University of Southern Denmark, University College Lillebaelt andDesignskolen Kolding.