“Når man er tvunget ud i det, er det egentlig meget godt” Lektionsstudier og lærerarbejde – erfaringer fra et EVU-projekt

  • Jørgen Haagen Petersen
  • Karin Marianne Lilius
  • Rene B. Christiansen

Resumé

I denne artikel præsenteres en række resultater fra et naturfagligt udviklingsprojekt. Pro-jektet har i tre sjællandske kommuner arbejdet med at løfte læreres undervisningskompetencer i naturfagene. Vi viser i artiklen at det vi kalder en “de-privatisering af klasserummet” og ændring af lærerkulturen, er en nødvendighed for kompetenceudvikling understøttet af metoden lektionsstudier samt relevante stilladseringsværktøjer der kan rammesætte udviklingen af undervisningskompeten-cer – i dette tilfælde et såkaldt P-CKema. Desuden peger projektets empiri på at projekter der søger at udvikle undervisningskompetence i skolen, er komplekse og har brug for støtte og samarbejde mellem skolens strategiske, taktiske og didaktiske niveauer.
Publiceret
2018-06-12
Citation/Eksport
Petersen, J. H., Lilius, K. M., & Christiansen, R. B. (2018). “Når man er tvunget ud i det, er det egentlig meget godt” Lektionsstudier og lærerarbejde – erfaringer fra et EVU-projekt. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/106169
Sektion
Artikler