Årg. 4 Nr. 7/8 (2011): Evaluering og eksamen i en digital verden / Assessment and exams in a digital world

Redaktør: Rasmus Blok, Aarhus Universitet
Redaktør: Marie Gottlieb, IT-Universitetet.

Evaluering og eksamen har altid været kernekomponenter i de videregående uddannelser og har det seneste årti været genstand for stigende interesse – både med blik på rolle og funktion. Der har været en generel debat om evalueringens og eksamens formål og for hvem den var formålstjenestlig for, samt mere specifik debat om hvordan og i hvilken grad vi evaluerer de studerende, herunder hvordan evalueringsmetoderne er afstemt (”aligned”) med de studerendes læringsproces. Der argumenteres på den ene side for at evaluering og eksamen bør bruges mere aktivt (formativt) som en del af de studerendes læringsproces, og på den anden side for at evaluering og eksamen mestendels skal tjene som kontrolsystemer for den uddannelsesinstitution som udsteder eksamensbeviser. På det seneste har politiske krav om øget optag af studerende, samt generel digitalisering af videregående uddannelser endnu engang forstærket fokus på området og sparket liv i debatten om mål, ”alignment” og den rolle evalueringer og eksamener spiller. Hvordan kan evaluering og eksamen samt de omkringliggende processer bedst muligt transformeres til de studerendes digitale tidsalder og tilpasses de videregående uddannelser? Og hvordan kan vi (og skal vi) beskytte eksamener og studerende fra de nye muligheder for snyd, som tilvejebringes med den tiltagende brug af ny teknologi?

Publiceret: 15-12-2011