Overgang til digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver ved Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus

  • Rasmus Tolstrup Blok Aarhus Universitet
  • Mads Stenhøj Andresen Aarhus Universitet
  • Hans Sommer Aarhus Universitet
Nøgleord: digital eksamen, e-læring, prøveformer, digitalisering

Resumé

Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus vil gøre det muligt at skriftlige prøver stilles og at besvarelser afleveres, bedømmes, håndteres og arkiveres digitalt. Projekt Digital Eksamen afdækker med støtte fra ABT-fonden i øjeblikket mulighederne for at afskaffe papir og gøre de skriftlige ”hjemme”-prøver 100 % digitale1. De foreløbige resultater er meget positive, og nærværende artikel rapporterer midtvejs i projektforløbet om opgaven, den valgte løsning, evalueringerne og erfaringerne, samt de udfordringer digitaliseringen medfører.

Download artiklen som pdf-fil for at se artiklens interaktive indhold.

Forfatterbiografier

Rasmus Tolstrup Blok, Aarhus Universitet

Specialkonsulent, projektleder

Center for Undervisning og Læring

Business & Social Science

Aarhus Universitet

Mads Stenhøj Andresen, Aarhus Universitet

Teknisk koordinator

Center for Undervisning og Læring

Business & Social Science

Aarhus Universitet
Hans Sommer, Aarhus Universitet

Pilottest-koordinator

Center for Undervisning og Læring

Business & Social Science

Aarhus Universitet
Publiceret
2011-12-15
Citation/Eksport
Blok, R., Andresen, M., & Sommer, H. (2011). Overgang til digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver ved Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 4(7/8). https://doi.org/10.7146/lom.v4i7/8.5703