Implementering af læringsplatforme – Brug, værdier og samarbejde

  • Morten Misfeldt Aalborg Universitet http://orcid.org/0000-0002-6481-4121
  • Andreas Lindenskov Tamborg
  • Ane Qvortrup
  • Camilla Kølsen Petersen
  • Lærke Ørsted Svensson
  • Benjamin Brink Allsopp
  • Lone Dirckinck-Holmfeld
Nøgleord: læringsplatform, digital læring, Implementering

Resumé

I disse år implementeres læringsplatforme på de danske folkeskoler som en del af et stort nationalt initiativ. Disse platforme griber ind i og skaber nye betingelser for læreres arbejde med undervisning og skolernes kommunikation og samarbejde.

Denne artikel undersøger, hvordan skolerne forholder sig til læringsplatformene og implementeringen af dem, og hvilke udfordringer og mulighedsrum der opstår i den forbindelse. Artiklen er baseret på data fra forskningsprojektet “Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler”, der med et pædagogisk/didaktisk, teknologisk og organisatorisk fokus har undersøgt 15 skolers anvendelse og ibrugtagning af læringsplatforme i vinter 2016/ forår 2017. Centrale resultater fra projektet præsenteres gennem to cases, der illustrerer centrale opmærksomhedspunkter og implementeringsudfordringer på skolerne.

Udfordringerne består især i, at platformenes rammer opleves at gøre det vanskeligt for lærere at bevare og udvikle veletablerede pædagogiske praksisser, uden deres værdigrundlag samtidig kompromitteres. I artiklen beskriver vi gennem de to cases, hvordan disse udfordringer kan imødegås, og hvilke problematikker der består.

Referencer

Dirckinck-Holmfeld, L og Ræbild, L (2017): Delrapport 2: Fremtidsværksted, brugerindflydelse og ejerskab – om at understøtte det pædagogiske personales ejerskab og fagligt pædagogiske lederskab i brug af læringsplatforme, Aalborg University CPH.

De Smet, C., Bourgonjon, J., De Wever, B., Schellens, T., & Valcke, M. (2012). Researching instructional use and the technology acceptation of learning management systems by secondary school teachers. Computers & Education, 58(2), 688. doi:10.1016/j.compedu.2011.09.013

Edmunds, B., & Hartnett, M. (2014). Using a learning management system to personalise learning for primary school students. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 18(1), 11-29.

EVA (2016): Implementering af Læringsplatforme - de første erfaringer.

Funnel, SC & Rogers, P (2011): Purposeful Program Theory, Jossey-Bass, CA, USA

Granic, A., & Cukusic, M. (2011). Usability testing and expert inspections complemented by educational evaluation: A case study of an e-learning platform. Journal of Educational Technology & Society, 14(2), 107.

Hamdy, A. A. (2013). From physical benchmarks to mental benchmarks: A four dimensions dynamic model to assure the quality of instructional activities in electronic and virtual learning environments. The Turkish Online Journal of Distance Education, 14(2), 267-280.

Jensen, T. E., Madsen, A. K., Misfeldt, M., Munk, A. K., & Tamborg, A. L. (2017). Participatorisk Data Design: En ressource for Capacity Building. I H. K. Krogstrup (red.), Samskabelse og Capacity Building i den offentlige sektor (1 udg., Kapitel 7, s. 171-195). Hans Reitzel.

Jungk, R., & Müllert, N.R. (1984): Håndbog i fremtidsværksteder. København: Politisk Revy.

Johnson., L., Adams Becker, S., & Hall, C. (2015). 2015 NMC technology outlook for scandiavian schools – a horizon project regional report. Austin, Texas: The New Media Consortium.

KL (2014). Brugerportalsinitiativet. Dowloadet på: http://www.kl.dk/PageFiles/1284288/Brugerportalsinitiativet.pdf (11/9-2017)

KL (2016). Brugerportalsinitiativet. kravspecifikation til læringsplatform. version 1.0.

Lochner, B., Conrad, R., & Graham, E. (2015, Sep). Secondary teachers' concerns in adopting learning management systems: A U.S. perspective. TechTrends, 59, 62-70.

Lu, J., & Law, N. W. Y. (2012). Understanding collaborative learning behavior from moodle log data. Interactive Learning Environments, 20(5), 451-466. doi:10.1080/10494820.2010.529817

Misfeldt, M. (2016). Digitalt understøttede læringsmål. Udviklingsprojekt med demonstrationsskoleforsøg vedr. it i folkeskolen (Slutrapport). Lokaliseret 7. December 2017 på: https://www.researchgate.net/publication/320498718_Digitalt_Understottede_Laeringsmal

Pawson, R & Tilley, N (2014): Realistic Evaluation, Sage, London

Psycharis, S. (2013). Moodle as a learning environment in promoting conceptual understanding for secondary school students. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 9(1), 21.

Selwyn, N., Banaji, S., Hadjithoma-Garstka, C., & Clark, W. (2011). Providing a platform for parents? exploring the nature of parental engagement with school learning platforms. Journal of Computer Assisted Learning, 27(4), 314-323. doi:10.1111/j.1365-2729.2011.00428.x

Selwyn, N. (2011). 'It's all about standardisation' - exploring the digital (re)configuration of school management and administration. Cambridge Journal of Education, 41(4), 473. doi:10.1080/0305764X.2011.625003

Slemmen, T. (2016). Vurdering for læring i klasserummet. Frederikshavn: Dafolo.

Simonsen, J & Robertson, T (2013): Routledge International Handbook of Participatory Design, Routledge, England

Tamborg, A.L , Bjerre, A, Andreasen, L. B., Albrechtsen,T. og Misfeldt, M. (2017). Delrapport 1: International forskningslitteratur om digtiale læringsplatforme - et systematisk review, Aalborg University CPH.

The Design-Based Research Collective. (2003). Design-Based Research: An Emerging Paradigm for Educational Inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5-8.

Underwood, J. D. M., & Stiller, J. (2014). Does knowing lead to doing in the case of learning platforms? Teachers and Teaching, 20(2), 229-246. doi:10.1080/13540602.2013.848569

Publiceret
2018-01-15
Citation/Eksport
Misfeldt, M., Tamborg, A., Qvortrup, A., Petersen, C., Svensson, L., Allsopp, B., & Dirckinck-Holmfeld, L. (2018). Implementering af læringsplatforme – Brug, værdier og samarbejde. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(18). https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.97013