Tema 2: Om at bygge Den Digitale Læringsbro

Forfattere

  • Simon Heilesen Roskilde Universitet
  • Janne Gleerup Roskilde Universitet
  • Kevin Mogensen Roskilde Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v5i9.6131

Nøgleord:

e-læring, blended learning, brugerdrevet innovation, vekseluddannelse, virtuelle læringsrum, Podio, Firefelt-modellen, uformel læring, koblede kontekster, underviserrolle

Resumé

Med udgangspunkt i et forsøg med at udvikle et virtuelt læringsrum til brug i en erhvervsuddannelse trækker denne artikel fire iagttagelser frem, hvis betydning rækker ud over projektets snævre kontekst. For det første introduceres og illustreres med et praktisk eksempel en metode til at udvikle undervisningsdesigns ved hjælp af brugerdrevet innovation (Firefelt-modellen). For det andet vises, hvordan formel, uformel og ikke-formel læring kan kombineres i læringsrummet, samt hvad dette betyder for den lærendes meningsdannelse og myndiggørelse i uddannelsessammenhængen. For det tredje diskuteres, hvordan et blended learning miljø kan bidrage til at skabe koblingspunkter mellem forskellige læringskontekster, samt hvordan disse kan berige de involverede parter, her uddannelsesinstitution og praktikvirksomhed. For det fjerde diskuteres lærerens nye rolle som medaktør, sammen med elever og praktikvirksomheder, i et lærende fællesskab med det formål at frembringe nye undervisningsformer. Artiklen rundes af med nogle generelle betragtninger over, hvilke pædagogiske bidrag til uddannelsestænkningen, projektet har bidraget med.

Downloads

Publiceret

2012-10-09

Citation/Eksport

Heilesen, S., Gleerup, J., & Mogensen, K. (2012). Tema 2: Om at bygge Den Digitale Læringsbro. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 5(9). https://doi.org/10.7146/lom.v5i9.6131