Involverende relationer og udfordring af eksisterende viden - forskningsformidling fra en aktionsforskers perspektiv

  • Birgitte Ravn Olesen Roskilde Universitet
  • Christina Hee Pedersen Roskilde Universitet
Nøgleord: vidensproduktion, kommunikation, forskningsformidling

Resumé

Mange forskningsprojekter rummer i dag aktiv involvering af praktikere inden for forskningens genstandsfelt. Det giver særlige udfordringer og muligheder i forhold til formidling - ikke blot af forskningens resultater, men især også af de indsigter der udvikles blandt parterne undervejs i forskningsprocessen. I denne artikel reflekterer to aktionsforskere over deres erfaringer med at etablere meningsfulde relationer til forskningsfeltets praktikere og med at forhandle med praktikere i feltet om, hvad der er relevant viden. De udforsker således forskerens position, kompetencer og handlemuligheder i forhold til at arbejde med en vidensproduktion og videns formidling, der kan få betydning i praksis. Deres konklusion er, at åbenhed om dilemmaer i forskningen kan blive et væsentligt element i forskningsformidlingen, fordi dilemmaerne fortæller noget centralt om vilkår og muligheder for såvel forskeren som praktikeren i det felt, som er involveret i forskningen.

Forfatterbiografier

Birgitte Ravn Olesen, Roskilde Universitet

Birgitte Ravn Olesen, Cand. Comm. og Ph.D., lektor ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på Roskilde Universitet. Aktuelle forskningsinteresser: Organisations- og sundhedskommunikation, metodeudvikling og aktionsforskning.

Christina Hee Pedersen, Roskilde Universitet
Christina Hee Pedersen, Cand. Comm. og Ph.D., lektor ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på Roskilde Universitet. I sit professionelle liv udenfor universitetet har hun været involveret i køn, udvikling og undervisning i Peru. Aktuelle forskningsinteresser: Organisationskommunikation, metodeudvikling, kvinde- og aktionsforskning.
Publiceret
2008-11-01
Citation/Eksport
Olesen, B., & Pedersen, C. (2008). Involverende relationer og udfordring af eksisterende viden - forskningsformidling fra en aktionsforskers perspektiv. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 1(1). https://doi.org/10.7146/lom.v1i1.3800
Sektion
Artikler inden for tema