Når forskningsbaseret viden forhandles: den dialogiske drejning inden for forskningskommunikation

  • Louise Phillips Roskilde Universitet
Nøgleord: forskningskommunikation, kommunikation, formidling

Resumé

Denne artikel omhandler den "dialogiske drejning" inden for forskningskommunikation, hvor relationerne mellem videnskab og resten af samfundet i stigende grad konstrueres i dialogiske termer. Med den dialogiske drejning er der kommet en stigende interesse for former for forskningskommunikation, som betoner dialog mellem forskere og omverden. Artiklen har som formål at skabe empirisk baseret indsigt i, hvordan dialogisk forskningskommunikation udspiller sig i praksis. Til dette formål opbygges en analytisk ramme, som trækker på begreber fra videnskabs- og teknologistudier og dialogisk kommunikationsteori. En illustration af brugen af rammen fremlægges med udgangspunkt i et casestudie af videnskonstruktion, -forhandling og -deling i et kollaborativt forskningsprojekt vedrørende innovationsprocesser i virtuelle verdener.

Forfatterbiografi

Louise Phillips, Roskilde Universitet

Louise Phillips er lektor i Kommunikation ved Roskilde Universitet (http://www.ruc.dk/komm/). Hendes primære forskningsområder er i øjeblikket dialogiske tilgange til kommunikationsteori og praksis og forskningskommunikation (både medieret og ansigt-til-ansigt kommunikation). Hun er medforfatter til bøgerne "Sådan taler medier og borgere om politik" (2004) og "Discourse Analysis as Theory and Method" (2002) . Hun deltager i forskningsprojektet “Sense-making and user-driven innovation in virtual worlds” (2008-2011), der er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd, og er leder af et nordisk netværk om dialogisk forskningskommunikation, finansieret af NordForsk (2008-2011).

Publiceret
2008-11-01
Citation/Eksport
Phillips, L. (2008). Når forskningsbaseret viden forhandles: den dialogiske drejning inden for forskningskommunikation. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 1(1). https://doi.org/10.7146/lom.v1i1.3799
Sektion
Artikler inden for tema