Digital teknologiforståelse i grundskolen og gymnasiet

En virksomhedsteoretisk analyse af forsøgsfaget teknologiforståelse og informatiks formål og identitet

Forfattere

  • Line Have Musaeus Center for Computational Thinking & Design
  • Ane Vielandt Jensen Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet
  • Marianne Graves Petersen Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet
  • Ole Sejer Iversen Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136097

Nøgleord:

Digital teknologiforståelse, Teknologiforståelse, Informatik

Resumé

It-fagligheden er under udvikling i den danske grundskole og i gymnasiale uddannelser med fagbeskrivelsen af informatik til gymnasieskolen og forsøgsfaget teknologiforståelse i grundskolen. Der foreligger endnu ikke forskningsbaserede analyser af de to fagligheders samstemthed til trods for, at elever, undervisere og uddannelsesinstitutioner forventeligt vil afsøge en sammenhæng mellem faglighederne. Denne artikel bidrager med en teoretisk analyse af disse to fagligheders formål og identitetsbeskrivelse, fra henholdsvis læreplan og læseplan, med henblik på at etablere en funderet forståelse for faglighedernes forskelle og ligheder.  Artiklen gennemgår de to udviklingsprocesser, der ledte til de to fagbeskrivelser. Dernæst analyserer vi formåls- og identitetsbeskrivelserne for de to fagligheder kvalitativt og dernæst kvantitativt. Resultaterne viser et fokus på hvorfor eleverne skal lære i beskrivelsen af teknologiforståelse, mens beskrivelsen af informatikfaget i højere grad adresserer hvad eleverne skal lære. Endelig diskuterer vi de forskelle og uligheder, som optræder i formål og identitetsbeskrivelserne med henblik på at uddrage mulige retninger for fremtidig forskning og udvikling.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografier

Line Have Musaeus, Center for Computational Thinking & Design

Postdoc

Department of Computer Science

Åbogade 34

8200 Aarhus N

Denmark

Ane Vielandt Jensen, Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet

Coordinator

Helsingforsgade 14 5347, 038 8200 Aarhus N Denmark

Marianne Graves Petersen, Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet

Professor

Department of Computer Science

Åbogade 34

building 5346, 121

8200 Aarhus N

Denmark

Ole Sejer Iversen, Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet

Professor

Helsingforsgade 14 5347, 035 8200 Aarhus N Denmark

Referencer

Agesen, H. and Nørgaard, P. (2009). Investigation of Computing Subjects in High School (in Danish: Undersøgelse af IT fagudbuddet I de gymnasiale uddannelser). Department for High Schools, Ministry of Education, Denmark.

Bardram, J. E., Bossen, C., & Thomsen, A. (2005). Designing for transformations in collaboration: a study of the deployment of homecare technology. In Proceedings of the 2005 international ACM SIGGROUP conference on Supporting group work, 294-303.

BUVM (2017a). Læreplan for Informatik. https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/hhx/informatik-c-hhx-htx-stx-august-2017.pdf (tilgået 04.09.2023)

BUVM (2017b). Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_Teknologiforst%C3%A5else_Valgfag.pdf (tilgået 01.07.2023)

BUVM (2018a). Læseplan for forsøgsfaget teknologiforståelse. https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf18/181221-laeseplan-teknologiforstaaelse.pdf (tilgået 04.09.2023)

BUVM (2018b). Kommissorium for den rådgivende ekspertskrivegruppe for forsøgsprogram for styrkelse af teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisnin.https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/jan/180124-kommissorium-for-raadgivende-ekspertskrivegruppe-teknologiforstaaelse.pdf (tilgået 04.09.2023)

BUVM (2020). Midtvejsevaluering. Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. https://xn--tekforsget-6cb.dk/wp-content/uploads/2020/05/Midtvejsevaluering-Maj-2020.pdf (tilgået 04.09.2023)

BUVM (2021). Slutevaluering. Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/okt/211004-slutevaluering-teknologoforstaaelse.pdf (tilgået 04.09.2023)

BUVM (2022). Vejledning til Informatik C, hhx, htx, stx,hf. https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-vejledninger-til-laereplaner/hhx/220919-informatik-c--hhx--htx--stx-hf-september-2022.pdf (tilgået 04.09.2023)

Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2019). Datalogisk tænkning og teknologiforståelse i folkeskolen tur-retur. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 11(19), 30-30.

Caspersen, M. E. (2021). Fra teknologiforståelse til informatik. In: Matematik- og Naturfagsdidaktik– tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere, 2021-1.

Caspersen, M. E., & Nowack, P. (2013). Computational thinking and practice: A generic approach to computing in Danish high schools. In Proceedings of the Fifteenth Australasian Computing Education Conference. Vol. 136, 137-143.

Caspersen, M. E., Diethelm, I., Gal-Ezer, J., McGettrick, A., Nardelli, E., Passey, D., Rovan, B. & Webb, M. (2022). Informatics Reference Framework for School.

Caspersen, M. E. (2022). Informatics as a Fundamental Discipline in General Education: The Danish Perspective. Perspectives on Digital Humanism, 191.

Connolly, C., Byrne, J. R., & Oldham, E. (2022). The trajectory of computer science education policy in Ireland: A document analysis narrative. European Journal of Education, 57(3), 512-529.

Crick, T., & Sentance, S. (2011). Computing at school: stimulating computing education in the UK. In Proceedings of the 11th Koli Calling International Conference on Computing Education Research, 122-123.

Dindler, C., Smith, R., & Iversen, O. S. (2020). Computational empowerment: participatory design in education. CoDesign, 16(1), 66-80.

Engeström (2001). Expansive Learning at Work: toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, 14 (1). 133-156.

Engeström, Y. (2015). Learning by expanding. Cambridge University Press. 2nd edition.

European Council (2017). The CECE Report. Informatics Education in Europe. Are We All In The Same Boat? The Committee on European Computing Education (CECE).

European Commission, European Education and Culture Executive Agency, (2022). Informatics education at school in Europe. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2797/268406 (tilgået 04.09.2023).

Furber, S. (2012). Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools. The Royal Academy of Engineering. The Royal Society.

Guzdial, M. (2021). Considering the Danish Informatics Curriculum: Comparing National Computer Science Curricula. https://computinged.wordpress.com/2021/07/12/considering-the-danish-informatics-curriculum-comparing-national-computer-science-curricula/ (tilgået 04.09.2023)

Leontyev, A. N. (1978). Activity, consciousness, and personality. Prentice-Hall Englewood Cliffs

Lim, K., & Lewis, C. M. (2020). Three metrics of success for high school CSforAll initiatives: Demographic patterns from 2003 to 2019 on Advanced Placement Computer Science exams. In Proceedings of the 51st ACM Technical Symposium on Computer Science Education, 598-604.

Mersand, S. (2021). The state of makerspace research: A review of the literature. TechTrends, 65(2), 174-186.

National curriculum in England: Computing Programmes of study. Department of Education. 2013. https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study (tilgået 04.09.2023)

Smith, M. (2016). Computer science for all. The White House, blog. https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/01/30/computer-science-all (tilgået 04.09.2023)

UVM (1985). Datalære. Undervisningsvejledning for folkeskolen. Undervisningsministeriet. https://digitalelaereplaner.dk/l%C3%A6replan/danmark/it/1985 (tilgået 04.09.2023)

Vygotsky, L. S. (2016). Play and Its Role in the Mental Development of the Child. International Research in Early Childhood Education, 7(2), 3-25.

Wilson, C., Sudol, L. A., Stevenson, C., Stehlek, M. (2010). Running On Empty: The Failure to Teach K–12 Computer Science in the Digital Age. The Association for Computing Machinery, The Computer Science Teachers Association

Yadav, A., Connolly, C., Berges, M., Chytas, C., Franklin, C., Hijón-Neira, R., ... & Warner, J. R. (2022). A Review of International Models of Computer Science Teacher Education. Proceedings of the 2022 Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education, 65-93.

Downloads

Publiceret

12-09-2023

Citation/Eksport

Musaeus, L. H., Jensen, A. V., Petersen, M. G., & Iversen, O. S. (2023). Digital teknologiforståelse i grundskolen og gymnasiet: En virksomhedsteoretisk analyse af forsøgsfaget teknologiforståelse og informatiks formål og identitet. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(28). https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136097

Nummer

Sektion

LOM28: Teknologiforståelser i uddannelsessystemet