Din verden er sponsoreret

Et didaktisk design om elevers digitale myndiggørelse

Forfattere

  • Tina Hejsel UC SYD
  • Eva Dam-Christensen UC SYD

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136046

Nøgleord:

Digital myndiggørelse, Teknologiforståelse, Design-Based Research, Danskfaget, Multimodale tekster, Didaktisk design, Kritisk stillingtagen

Resumé

I denne artikel præsenteres et designbaseret forskningsprojekt, som giver et bud på, hvordan udskolingselever kan oparbejde digital myndiggørelse. Projektets didaktiske design er udviklet og afprøvet i seks udskolingsklasser med henblik på at undersøge, hvordan teknologiforståelse og et eksisterende fag som dansk kan mødes. Empirien fra vores designbaserede studie medtager både læreres og elevers forståelser af og italesatte udfordringer med at arbejde med en teknologiforståelsesfaglighed integreret i dansk. Projektets resultater viser, hvordan en konkretisering af teknologifaglige begreber kan få betydning for elevernes udvikling af digital myndiggørelse i en didaktisk sammenhæng. Det viser sig at være afhængigt af elevers og læreres multimodale tekstkompetencer samt af lærerens grad af stilladsering. På den baggrund kommer vi med bud på et didaktisk greb, som lærere fremadrettet kan bruge i arbejdet med at rammesætte elevers begyndende digitale myndiggørelse. Lærerne i projektet efterlyser teknologifaglige kompetencer, hvilket også må få konsekvenser for undervisningen på læreruddannelsen.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografier

Tina Hejsel, UC SYD

Lektor

Eva Dam-Christensen, UC SYD

Lektor, ph.d.

Referencer

Bakker, A. (2018). Design Research in Education. A Practical Guide for Early Career Researchers. Routledge.

Barton, D. (2007). Literacy: An Introduction to the Ecology of Written Language (2. udg.). Oxford: Blackwell Publishing.

Bremholm, J. (2020). Literacy – Hvad betyder det egentlig, og hvad kan vi bruge det til? I Friis, K. & Østergren-Olesen, D. (Red.) (2020). Literacydidaktik I fagene – I udskolingen. Dafolo.

Brown, A. L. (1992). Design Experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. Journal of Learning Science, 2(22), 141-178.

Cazden, C., Cope, B., Fairclough, N., & Gee, J. (1996). A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures. Harvard Educational Review, 66(1), 60.

Christensen, O., Gynther, K. & Petersen, T. B. (2012). Design-Based Research introduktion til en forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale teknologier. Læring og Medier (LOM) – nr. 9 -2012.

Christensen, A.S. & Nielsen, M.V. (2021). Den teknologisk myndige borger – om hvordan kritiske perspektiver på teknologiens rolle i samfundet kan bidrage til teknologiforståelse i folkeskolen. Learning Tech 10.

Cope, B. & Kalantzis, M. (2020). “Multiliteracies”: Nye literacies, ny læring. Oprindelig artikel fra 2009 udgivet i Pedagogy: An International Journal og oversat til dansk 2020 af Martin Hauerberg Olsen. https://www.videnomlaesning.dk/literacydk/multiliteracies-nye-literacies-ny-laering/

EMU (2018). Læseplan for forsøgsfaget teknologiforståelse. Undervisningsministeriet. https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/GSK.%20Læseplan.Tilgængelig.%20Teknologiforståelse.%20pdf.pdf

EMU (2021). Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Slutevaluering. Børne- og undervisningsministeriet, oktober 2021.

https://emu.dk/sites/default/files/2021-09/gsk_teknologiforståelse_evalueringsrapport.pdf

Fibiger, J. & Sørensen, U.L. (2022). Teknologisk literacy. Dafolo.

Fougt, S.S. & Løvland, A. (2019). Multimodalitet i skolen. Analyse og produktion i et socialsemiotisk, scenariedidaktisk perspektiv. 4.-10. klasse. Dafolo.

Fougt, S.S., Neubert, K., Kristensen, R.M., Gabrielsson, R.H., Molbæk, L. & Kjeldsen, C.C. (2023). Danske elevers læsekompetence i 4. klasse: Resultater af PIRLS-undersøgelsen 2021. Aarhus University Press.

Fougt, S.S. & Phillips, M.R. (2020). Teknologiforståelse - i et scenariedidaktisk perspektiv. Indskoling, mellemtrin og udskoling. Hans Reitzels Forlag.

Gindrup, J. (2023). Jakob Harder: Opgaveskrivende chatrobot får teknologiforståelse i skolen til at haste endnu mere. Skolemonitor d. 12.1.2023

Gudmundsson, S., Dam-Christensen, E. & Hejsel, T. (2022). Din verden er sponsoreret. Undervisningsforløb udgivet ved Alinea (en del af projektets didaktiske design). https://teknologiforståelse.alinea.dk/course/rrY3-din-verden-er-sponsoreret

Kress, G. (2010). Multimodality – A social semiotic approach to contemporary communication. New York: Routledge.

Kress, G., Selander, S., Säljö, R. & Wulf, C. (2021). Learning as Social Practice: Beyound Education as an Individual Enterprise. Routledge.

Løvland, A. (2010). Multimodalitet og multimodale tekster. I: Viden om læsning, nr.7, 1-5.

Maagerø, E. & Tønnesen, E.S. (2017). Multimodal tekstkompetence. Literacy og læring. Klim, Århus.

Møller, L. D., Kardasevic, M. & Sørensen, R. (2021). Når literacies demokratiserer. Viden om literacy nr. 29, Nationalt videncenter for læsning.

Reeves, T. & McKenney, S. (2012). 7 Things You Should Know About Educational Design Research. Open University.

Reinking, D. & Bradley, B.A. (2008). Formative and Design Experiments – approaches to Language and Literacy Research. Teacher Colleges Press.

Riise, A.B. (2023) DLF: Ny chatrobot understreger behov for efteruddannelse af lærerne. Folkeskolen.dk

Slot, M.F., Lorentzen, R.F. & Hansen, T.I. (2021). Hvordan integreres teknologiforståelse i dansk? Learning Tech 10, Læremiddel.dk.

Staugaard, A. M. (2022). Din, og elevernes verden, er sponsoreret. Podcast: Didaktor, Alinea, 2022. https://didaktor.podbean.com/e/din-og-elevernes-verden-er-sponsoreret/

Undrum, L.V.M. (2022). Kritisk tilnærming til tekster i sosiale medier - En studie av influenseres tekster på Instagram og unges utfordringer i møte med dem. Acta Didactica Norden, 16 (2), 1-24.

UVM (2018). Forsøgsfaget med teknologiforståelse. Børne- og undervisningsministeriet. https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/dec/181221-indholdet-i-forsoegsfaget-teknologiforstaaelse-er-klar

Wagenschein, M. (1956, 2013). Om begrebet eksemplarisk undervisning. 1. del (s. 38-46). I: Graf & Christiansen. Dannende faglighed, tekster om det eksemplariske, genetiske og sokratiske undervisningsprincip af Martin Wagenschein. Forlaget Unge Pædagoger.

Downloads

Publiceret

06-11-2023

Citation/Eksport

Hejsel, T., & Dam-Christensen, E. (2023). Din verden er sponsoreret: Et didaktisk design om elevers digitale myndiggørelse. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(28). https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136046

Nummer

Sektion

LOM28: Teknologiforståelser i uddannelsessystemet