Afdækning og kompetence- og uddannelsesudvikling af professionsunderviseres generiske digitale kompetencer

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.134229

Resumé

Denne artikels formål er at undersøge, hvilke potentialer og udfordringer resultaterne fra en systematisk afdækning af underviseres generiske digitale kompetencer giver. Artiklens baggrund er UCL’s 4-årige projekt “Afdækningen af underviseres generiske digitale kompetencer” (2018-2022), hvor generiske digitale kompetencer hos professionsundervisere er kortlagt systematisk med henblik på datainformeret, målrettet og dialogbaseret kompetenceudvikling.

Først og fremmest konkluderes det teoretisk, at underviseres generiske digitale kompetencer er en processuel udvikling, som anerkender digitale teknologiers og den digitale undervisnings påvirkning af og påvirkning fra den studerendes læringskontekst. Dernæst argumenteres der for, at spørgerammen for underviseres generiske digitale kompetencer indeholder 5 domæner: kompetenceområde, temaer, læringsdomæner, spørgsmål og vejledende forklaring, der samlet giver en forståelse af digitale kompetencer som viden, færdigheder og kritisk forståelse.  Slutteligt konkluderes det, at projektet skaber et fælles sprog og en systematisk tilgang til at planlægge og gennemføre målrettede kompetenceforløb, så uddannelser, ledere og undervisere kan modnes strategisk og digitalt.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografier

Peder Møgelvang Pedersen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Lektor

Jesper Vedel Bertelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Lektor, cand.pæd i it-didaktisk design

Referencer

Ala-Mutka, K. (2011). Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding. Seville: JRC-IPTS. Retrieved from: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=4699

Ala-Mutka, K. (2010). Learning in Informal Online Networks and Communities: Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Centre, European Commission.

Bannon L.J. & Ehn P. (2013) Design Matters in Participatory Design. In Simonsen J. & Robertson T. (eds.) Routledge International Handbook of Participatory Design. Routledge. New York.

Bjørnholt, B., Jensen, J. M. (2017) Kompetenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen. KORA

Blomberg, J. (2003). Ethnographic Field Methods and Their Relation to Design. I Schuler, D. & A. Namioka(red.) I Participatory Design: Principles and practices. New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Dreyfus, S. E., og Dreyfus, H. L. (1980). "A Five-Stage Model of the Mental Activities Involved in Directed Skill Acquisition" Washington, DC: Storming Media.

Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). Blended Learning in higher education: Framework, principles, and guidelines. John Wiley & Sons.

Georgsen, M. og Qvortrup, A. (2021) Erfaringer og oplevelser med onlineundervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020. Læremiddel.dk.

Hasse. C. og Brok. L.S. (2015). TEKU-modellen: Teknologiforståelse i professionerne. U Press.

Hjarvard, S. (Red.). (2016). Medialisering: mediernes rolle i social og kulturel forandring. Kbh.: Hans Reitzel.

Kurt, S. Ç. & Yıldırım, İ. (2018). The Students' Perceptions on Blended Learning: A Q Method Analysis, Educational sciences: Theory & practice 18(2)

Martin, A. (2006). A European framework for digital literacy. Nordic Journal of Digital Literacy, 1 (02), s. 151–161. Lokaliseret fra https://www.idunn.no/dk/2006/02/a_european_framework_for_digital_literacy

Mattelmäki, T., Vaajakallio, K. & Koskinen, I . (2013). What Ever Happened With Empathic Design? Design Issues 30 (1), 67 - 77.

McLeod, S. A. (2019). Likert scale. Simply Psychology.

Nielsen, M.F. og Skriver, S. (2019). Metodekogebogen, U Press.

Nyboe, L. (2009). Digital dannelse: Børns og unges mediebrug og -læring inden for og uden for institutionerne. Kbh.: Frydenlund.

Punie, Y. and Brecko, B., editor(s), Ferrari, A., DIGCOMP (2013): A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Publications Office of the European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-79-31465-0, doi: 10.2788/52966, JRC83167.

Redecker. C. (2017) European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Publications Office of the European Union, Luxembourg

Downloads

Publiceret

26-04-2023

Citation/Eksport

Pedersen, P. M., & Bertelsen, J. V. (2023). Afdækning og kompetence- og uddannelsesudvikling af professionsunderviseres generiske digitale kompetencer . Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(27). https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.134229

Nummer

Sektion

LOM#27: Udvikling af underviserens digitale kompetencer