Kollaborativ læring i social 360VR

Et systematisk review af et nyt digitalt læringsrum

Forfattere

  • Lucas Paulsen Aalborg Universitet
  • Jacob Davidsen Aalborg Universitet
  • Dorthe Vinther Larsen
  • Sten Rasmussen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.133760

Nøgleord:

Kollaborativ læring, virtual reality, digitale læringsrum

Resumé

Virtual Reality (VR) vinder større og større indpas på tværs af uddannelsesniveauer. De seneste års teknologiske udvikling har endvidere gjort VR mere tilgængelig for uddannelsesinstitutioner – særligt foranlediget af udviklingen af 360°VR (360VR). Med 360VR kan undervisere designe aktiviteter, hvor studerende får adgang til at arbejde med autentisk videomateriale fra praksis – det kunne være pædagoger, lærere, sygeplejersker og læger. Gennem et systematisk review viser vi at særligt kollaborativ læring i 360VR er tæt på ikke eksisterende. Med udgangspunkt i tre pilotforsøg, viser vi hvordan man kan arbejde med at designe for kollaborativ læring i social 360VR. Vores resultater peger på, at kollaborativ læring i social 360VR skal forstås ud fra en anden begrebsramme end traditionel VR. I skiftet fra individuel VR til social VR opstår et behov for andre begreber end ”immersion”, ”interactivity” og ”presence” – og vi forslår at udviklingen tager afsæt i begreber som interaktionelle ressourcer og perspektivtagning.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Arents, V., de Groot, P. C. M., Struben, V. M. D., & van Stralen, K. J. (2021). Use of 360° virtual reality video in medical obstetrical education: A quasi-experimental design. BMC Medical Education, 21(1). Scopus. https://doi.org/10.1186/s12909-021-02628-5

Bailenson, J., Patel, K., Nielsen, A., Bajscy, R., Jung, S.-H., & Kurillo, G. (2008). The Effect of Interactivity on Learning Physical Actions in Virtual Reality. Media Psychology, 11(3), 354–376. https://doi.org/10.1080/15213260802285214

Barrows, H. S. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. New Directions for Teaching and Learning, 1996(68), 3–12. https://doi.org/10.1002/tl.37219966804

Berns, A., Mota, J. M., Dodero, J. M., & Ruiz-Rube, I. (2018). Exploring the potential of a 360ovideo application for foreign language learning. 776–780. Scopus. https://doi.org/10.1145/3284179.3284309

Brenner, C., DesPortes, K., Ochoa Hendrix, J., & Holford, M. (2021). GeoForge: Investigating integrated virtual reality and personalized websites for collaboration in middle school science. Information and Learning Science, 122(7–8), 546–564. Scopus. https://doi.org/10.1108/ILS-12-2020-0254

Chao, Y.-P., Chuang, H.-H., Hsin, L.-J., Kang, C.-J., Fang, T.-J., Li, H.-Y., Huang, C.-G., Kuo, T. B. J., Yang, C. C. H., Shyu, H.-Y., Wang, S.-L., Shyu, L.-Y., & Lee, L.-A. (2021). Using a 360° Virtual Reality or 2D Video to Learn History Taking and Physical Examination Skills for Undergraduate Medical Students: Pilot Randomized Controlled Trial. JMIR Serious Games, 9(4), e13124. https://doi.org/10.2196/13124

Chheang, V., Fischer, V., Buggenhagen, H., Huber, T., Huettl, F., Kneist, W., Preim, B., Saalfeld, P., & Hansen, C. (2020). Toward interprofessional team training for surgeons and anesthesiologists using virtual reality. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 15(12), 2109–2118. Scopus. https://doi.org/10.1007/s11548-020-02276-y

Curran, V., Xu, X., Simmons, K., Fleet, L., Coombs, H., Porter, R., White, S., Bessell, C., Deshpandey, A., Shah, A., Waheed, S., & Nuttall, R. M. (2022). A phenomenological study of the use of 360° Virtual Reality (VR) video in pediatric and neonatal resuscitation training. Health and Technology, 12(1), 151–159. Scopus. https://doi.org/10.1007/s12553-021-00615-w

Dalsgaard, C., & Ryberg, T. (2022). Digitale læringsrum. Samfundslitteratur.

Davidsen, J., & McIlvenny, P. (2022). Towards Collaborative Immersive Qualitative Analysis. In A. Weinberger, W. Chen, D. Hernández-Leo, & B. Chen (Eds.), CSCL2022 conference proceedings.

Dohn, N. B., & Markauskaite, L. (2019). Conceptions of transfer, transformation and resituation. In N. B. Dohn, S. B. Hansen, & J. J. Hansen (Eds.), Designing for Situated Knowledge Transformation. Routledge.

Enyedy, N., & Yoon, S. (2021). Immersive Environments: Learning in Augmented + Virtual Reality. In U. Cress, C. Rosé, A. F. Wise, & J. Oshima (Eds.), International Handbook of Computer-Supported Collaborative Learning (pp. 389–405). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65291-3_21

Fawns, T. (2022). An Entangled Pedagogy: Looking Beyond the Pedagogy—Technology Dichotomy. Postdigital Science and Education. https://doi.org/10.1007/s42438-022-00302-7

Ferdig, R. E., & Kosko, K. W. (2020). Implementing 360 Video to Increase Immersion, Perceptual Capacity, and Teacher Noticing. TechTrends, 64(6), 849–859. Scopus. https://doi.org/10.1007/s11528-020-00522-3

Gil, E., Mor, Y., Dimitriadis, Y., & Köppe, C. (2022). Introduction. In E. Gil, Y. Mor, Y. Dimitriadis, & C. Köppe (Eds.), Hybrid Learning Spaces (pp. 1–8). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88520-5_1

Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2017). An Introduction to Systematic Reviews. SAGE.

Guervós, E., Ruiz, J. J., Pérez, P., Muñoz, J. A., Díaz, C., & García, N. (2019). Using 360 VR video to improve the learning experience in veterinary medicine university degree. 2019(12). Scopus. https://doi.org/10.2352/ISSN.2470-1173.2019.12.HVEI-217

Harrington, C. M., Kavanagh, D. O., Wright Ballester, G., Wright Ballester, A., Dicker, P., Traynor, O., Hill, A., & Tierney, S. (2018). 360° Operative Videos: A Randomised Cross-Over Study Evaluating Attentiveness and Information Retention. Journal of Surgical Education, 75(4), 993–1000. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2017.10.010

Heath, C., Hindmarsh, J., & Luff, P. (2010). Video in qualitative research: Analysing social interaction in everyday life. SAGE.

Hekele, F., Spilski, J., Bender, S., & Lachmann, T. (2022). Remote vocational learning opportunities—A comparative eye-tracking investigation of educational 2D videos versus 360° videos for car mechanics. British Journal of Educational Technology, 53(2), 248–268. Scopus. https://doi.org/10.1111/bjet.13162

Helle, L., & Säljö, R. (2012). Collaborating with digital tools and peers in medical education: Cases and simulations as interventions in learning. Instructional Science, 40(5), 737–744. https://doi.org/10.1007/s11251-012-9216-7

Hutchby, I., & Wooffitt, R. (2008). Conversation analysis (2nd ed). Polity.

Jordan, B., & Henderson, A. (1995). Interaction Analysis: Foundations and Practice. Journal of the Learning Sciences, 4(1), 39–103. https://doi.org/10.1207/s15327809jls0401_2

Kalkofen, D., Mori, S., Ladinig, T., Daling, L., Abdelrazeq, A., Ebner, M., Ortega, M., Feiel, S., Gabl, S., Shepel, T., Tibbett, J., Laine, T. H., Hitch, M., Drebenstedt, C., & Moser, P. (2020). Tools for Teaching Mining Students in Virtual Reality based on 360° Video Experiences. 455–459. Scopus. https://doi.org/10.1109/VRW50115.2020.00096

Kaplan-Rakowski, R., & Gruber, A. (2021). One-On-One Foreign Language Speaking Practice in High-Immersion Virtual Reality. Chinese Language Learning Sciences, 187–202. Scopus. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3416-1_9

Kaul, V., Gallo de Moraes, A., Khateeb, D., Greenstein, Y., Winter, G., Chae, J., Stewart, N. H., Qadir, N., & Dangayach, N. S. (2021). Medical Education During the COVID-19 Pandemic. Chest, 159(5), 1949–1960. https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.12.026

Kittel, A., Larkin, P., Elsworthy, N., Lindsay, R., & Spittle, M. (2020). Effectiveness of 360° virtual reality and match broadcast video to improve decision-making skill. Science and Medicine in Football, 4(4), 255–262. Scopus. https://doi.org/10.1080/24733938.2020.1754449

Konnerup, U. (2019). The Emerging Landscape of Virtual Environments. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(21), Article 21. https://tidsskrift.dk/lom/article/view/113087

Kosko, K. W., Ferdig, R. E., & Zolfaghari, M. (2021). Preservice Teachers’ Professional Noticing When Viewing Standard and 360 Video. Journal of Teacher Education, 72(3), 284–297. Scopus. https://doi.org/10.1177/0022487120939544

Lanzieri, N., McAlpin, E., Shilane, D., & Samelson, H. (2021). Virtual Reality: An Immersive Tool for Social Work Students to Interact with Community Environments. Clinical Social Work Journal, 49(2), 207–219. Scopus. https://doi.org/10.1007/s10615-021-00803-1

Lave, J., & Wenger, E. (2003). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Lerner, D., Mohr, S., Schild, J., Göring, M., & Luiz, T. (2020). An immersive multi-user virtual reality for emergency simulation training: Usability study. JMIR Serious Games, 8(3). Scopus. https://doi.org/10.2196/18822

Liaw, M.-L. (2019). EFL Learners’ Intercultural Communication in an Open Social Virtual Environment. Journal of Educational Technology & Society, 22(2), 38–55.

Luff, P., Heath, C., Kuzuoka, H., Hindmarsh, J., Yamazaki, K., & Oyama, S. (2003). Fractured Ecologies: Creating Environments for Collaboration. Human–Computer Interaction, 18(1–2), 51–84. https://doi.org/10.1207/S15327051HCI1812_3

Lyngdorf, N. E. R., Andersen, T., & Ryberg, T. (2021). Problem-baseret læring under en pandemi: Erfaringer med digitalt understøttede læringsaktiviteter i en nedlukningstid. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24), 24–24.

McIlvenny, P. (2020). The future of ‘video’in video-based qualitative research is not ‘dumb’flat pixels! Exploring volumetric performance capture and immersive performative replay. Qualitative Research, 20(6), 800–818.

McIlvenny, P. (2021). New technology and tools to enhance collaborative video analysis in live ‘Data Sessions.’ Manubot.

McIlvenny, P., Davidsen, J., Christensen, N. H., Tanderup, S. H., & Kovács, A. B. (2021). AVA360VR: Annotate, Visualise, Analysis 360 Video in Virtual Reality. https://vbn.aau.dk/da/publications/ava360vr-annotate-visualise-analysis-360-video-in-virtual-reality

McIlvenny, P., Davidsen, J. G., Kovács, A. B., & Stein, A. (2022). DOTE: Distributed Open Transcription Environment. Github. www.dote.aau.dk

McLaughlin, N., Rogers, J., D’Arcy, J., & Gormley, G. (2021). “Sorry doctor..I didn’t hear that..”: Phenomenological analysis of medical students’ experiences of simulated hearing impairment through virtual reality. BMJ Simulation and Technology Enhanced Learning, 7(4), 207–215. Scopus. https://doi.org/10.1136/bmjstel-2020-000683

Nuguri, S. S., Calyam, P., Oruche, R., Gulhane, A., Valluripally, S., Stichter, J., & He, Z. (2021). vSocial: A cloud-based system for social virtual reality learning environment applications in special education. Multimedia Tools and Applications, 80(11), 16827–16856. Scopus. https://doi.org/10.1007/s11042-020-09051-w

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. Systematic Reviews, 10(1), 89. https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4

Paulsen, L. (2022). Fra individuel til social 360VR: Nye formater for PBL på AAU’s medicinuddannelse [Master’s thesis, Aalborg University]. https://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/fra-individuel-til-social-360vr--nye-formater-for-pbl-paa-aaus-medicinuddannelse(3543cb3d-a5ef-46e9-878f-b71e75060d09).html

Perfecto, C., Elbamby, M. S., Ser, J. D., & Bennis, M. (2020). Taming the Latency in Multi-User VR 360°: A QoE-Aware Deep Learning-Aided Multicast Framework. IEEE Transactions on Communications, 68(4), 2491–2508. Scopus. https://doi.org/10.1109/TCOMM.2020.2965527

Pirker, J., & Dengel, A. (2021). The Potential of 360° Virtual Reality Videos and Real VR for Education—A Literature Review. IEEE Computer Graphics and Applications, 41(4), 76–89. https://doi.org/10.1109/MCG.2021.3067999

Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. Computers & Education, 147, 103778. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778

Roschelle, J., & Teasley, S. D. (1995). The Construction of Shared Knowledge in Collaborative Problem Solving. In C. O’Malley (Ed.), Computer Supported Collaborative Learning (pp. 69–97). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-85098-1_5

Schild, J., Elsenbast, C., & Carbonell, G. (2021). ViTAWiN-Developing Multiprofessional Medical Emergency Training with Mixed Reality. SeGAH 2021 - 2021 IEEE 9th International Conference on Serious Games and Applications for Health. Scopus. https://doi.org/10.1109/SEGAH52098.2021.9551890

Schild, J., Lerner, D., Misztal, S., & Luiz, T. (2018). EPICSAVE - Enhancing vocational training for paramedics with multi-user virtual reality. 1–8. Scopus. https://doi.org/10.1109/SeGAH.2018.8401353

Seo, J. H., Kicklighter, C., Garcia, B., Chun, S. W., & Wells-Beede, E. (2021). Work-in-progress-design and evaluation of 360 VR immersive interactions in nursing education. Proceedings of 2021 7th International Conference of the Immersive Learning Research Network, iLRN 2021. Scopus. https://doi.org/10.23919/iLRN52045.2021.9459244

Shojaei, A., Rokooei, S., Mahdavian, A., Carson, L., & Ford, G. (2021). Using immersive video technology for construction management content delivery: A pilot study. Journal of Information Technology in Construction, 26, 886–901. Scopus. https://doi.org/10.36680/J.ITCON.2021.047

Stentoft, D. (2019). Problem-based projects in medical education: Extending PBL practices and broadening learning perspectives. Advances in Health Sciences Education, 24(5), 959–969. https://doi.org/10.1007/s10459-019-09917-1

Sultan, L., Abuznadah, W., Al-Jifree, H., Anwar Khan, M., Alsaywid, B., & Ashour, F. (2019). An experimental study on usefulness of virtual reality 360° in undergraduate medical education. Advances in Medical Education and Practice, 10, 907–916. Scopus. https://doi.org/10.2147/AMEP.S219344

Tak, N.-Y., Lim, H.-J., Lim, D.-S., Hwang, Y.-S., & Jung, I.-H. (2022). Effect of self-learning media based on 360° virtual reality for learning periodontal instrument skills. European Journal of Dental Education. Scopus. https://doi.org/10.1111/eje.12769

Tomasello, M., Kruger, A. C., & Ratner, H. H. (1993). Cultural learning. Behavioral and Brain Sciences, 16(3), 495–511.

Ulrich, F., Helms, N. H., Frandsen, U. P., & Rafn, A. V. (2021). Learning effectiveness of 360° video: Experiences from a controlled experiment in healthcare education. Interactive Learning Environments, 29(1), 98–111. Scopus. https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1579234

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

Yildiz, E., Melo, M., Moller, C., & Bessa, M. (2019). Designing Collaborative and Coordinated Virtual Reality Training Integrated with Virtual and Physical Factories. 2019 International Conference on Graphics and Interaction (ICGI), 48–55. https://doi.org/10.1109/ICGI47575.2019.8955033

Yoganathan, S., Finch, D. A., Parkin, E., & Pollard, J. (2018). 360° virtual reality video for the acquisition of knot tying skills: A randomised controlled trial. International Journal of Surgery, 54, 24–27. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2018.04.002

Downloads

Publiceret

27-01-2023

Citation/Eksport

Paulsen, L., Davidsen, J., Larsen, D. V., & Rasmussen, S. (2023). Kollaborativ læring i social 360VR: Et systematisk review af et nyt digitalt læringsrum. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(27), 20. https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.133760