Undervisning, læring og teknologi under Corona-pandemien

Introduktion til Læring og Medier (LOM) nr. 24, 2021

Forfattere

  • Inger-Marie Falgren Christensen Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, Kolding https://orcid.org/0000-0001-8091-3579
  • Christian Dalsgaard DPU, Aarhus Universitet
  • Marianne Georgsen Program for Professionsudvikling og Uddannelsesforskning, UCN
  • Roland Hachmann Forskning, UC SYD

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.129163

Nøgleord:

Covid-19-nedlukniing, undervisning, læring, teknologi, nødundervisning

Resumé

Indledning

Præsentation af temanummerets artikler

Et blik mod horisonten

Hvad blev vi ikke klogere på?

Forfatterbiografi

Inger-Marie Falgren Christensen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, Kolding

https://orcid.org/0000-0001-8091-3579

Referencer

Andersen, M. H., Gerwien, R. G., & Kammer, A. (2020). Sammen, hver for sig: universitetsstuderendes læringsstrategier under COVID19-nedlukningen. Læring og Medier, (23), 1-18.

Danmarks Evalueringsinstitut. (2020). Studerendes oplevelse af online undervisning på første semester. Hentet fra: https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/studerendes-oplevelse-online-undervisning-paa-foerste-semester

Georgsen, M., & Qvortrup, A. (2021). Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020. Hentet fra: https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/124345447/COVID_19_undervisning_resume_final.pdf

Jensen, C. S., Hedelund, M., & Mortensen, C. L. (2021). Vi ses på skærmen - en undersøgelse af studerendes perspektiver på online undervisning. https://ipaper.ipapercms.dk/ErhvervsakademiAarhus/Forskningsrapportguides/vi-ses-paa-skaermen/?page=1

Madsen, P. H., Gottfredsen, R., & Noer, V. R. (2020). Digital didaktik med Covid-19 som anledning: Anbefalinger til fortsat udvikling af digitale didaktikker i VIA. Hentet fra: https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/113031620/Indsats_1.10_Rapport_december_2020.pdf

Misfeldt, M., Jensen, L. X., Hvillum, N. P., Harboe, T., Lindvig, K., Ejrnæs, M., Larsen, L. N. (2020). Evaluering af online-nødundervisning forår 2020. Hentet fra: https://curis.ku.dk/portal/da/publications/evaluering-af-onlinenoedundervisning-foraar-2020(f5625373-0adf-4815-9762-6183f02b739f).html

Rambøll. (2020). Undersøgelse af online undervisning og eksamen. Forår 2020. Hentet fra: https://newsroom.au.dk/fileadmin/Artikler/AU_Kommunikation-Medier/Kommunikation/Undersoegelse_af_online_undervisning_og_eksamen_foraar_2020_191020.pdf

Zambach, S., Franck, M., Nielsen, M.M., & Kjærgaard, A. (2020). Survey of educators’ and students’ experiences during the COVID-19 lockdown. Hentet fra: https://teach.cbs.dk/wp-content/uploads/ShortDescHomePageV2.pdf

Downloads

Publiceret

2021-10-29

Citation/Eksport

Christensen, I.-M. F., Dalsgaard, C., Georgsen, M., & Hachmann, R. (2021). Undervisning, læring og teknologi under Corona-pandemien: Introduktion til Læring og Medier (LOM) nr. 24, 2021. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.129163